Så ansöker du till Komvux

Här hittar du information om hur du går till väga för att söka en kommunal vuxenutbildning.

Så söker du

 1. Fyll i och skicka in en komplett digital ansökan till den skola där du vill gå.
 2. Skriv ut ansökan och skicka till studie- och yrkesvägledaren för underskrift. Ta kontakt med kommunen studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att fylla i din ansökan.
 3. Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld och innehålla:
 • Namn på utbildningen/kurspaketet
 • Namn på utbildningssamordnare/kommun
 • Samtliga kurspaket du vill söka till måste anges med kursnamn, kurskoder, kurspoäng och pris för varje enskild kurs
 • Sista datum för ansökan samt startdatum för aktuell kurs

Till ansökan ska du även bifoga:

 • Kopior på tidigare betyg/intyg
 • Arbetsgivarintyg om det krävs för utbildningen
 • Ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen
 • Information om utbildningen
 1. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren för tidsbokning av ett möte där ni tillsammans gör upp en studieplanering.
 2. Skicka eller lämna in ansökan med alla dina handlingar till:

Studie- och yrkesvägledare
Box 13
684 21 Munkfors

Ofullständig ansökan

Vi kan inte behandla en ofullständig ansökan. Även om du har skickat in en ansökan om interkommunal ersättning tidigare måste din ansökan vara komplett med samtliga ovan nämnda handlingar.

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka i en månad från det att vi tagit emot din kompletta ansökan.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Selma Hodzic
Telefon: 0563-54 11 50
E-post: selma.hodzic@munkfors.se

Publicering: 2016-01-07 | Ändrat: 2020-09-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se