Logotyp

Så ansöker du till Komvux

Publicering: 2016-01-07

Så här söker du till kurser/utbildningar på komvux:

  1. Fyll i och skicka in en komplett digital ansökan till den skola där du vill gå. Skriv ut ansökan och skicka till studie- och yrkesvägledaren för underskrift.
    Om du upplever att detta är krångligt rekommenderar vi er att ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren för ett möte där ni tillsammans fyller i ansökan.
  2. Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld och innehålla:
  1. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på 0563-54 11 50 för tidsbokning av ett möte där ni tillsammans gör upp en studieplanering.
  2. Skicka eller lämna därefter in ansökan med alla dina handlingar till:

Forsnässkolan
Studie- och yrkesvägledare
Box 13 
684 21 Munkfors

Ofullständig ansökan kan inte behandlas och skickas därför i retur. Även om du skickat in en ansökan om interkommunal ersättning tidigare måste din ansökan vara komplett med samtliga ovan nämnda handlingar. Handläggningstiden är cirka i en månad från det att vi tagit emot din kompletta ansökan.