Betygskopia (beställning)

En betygshandling är en allmän handling och anses som offentlig från det att berörd elev fått den i sin hand.

Betygskopia på slutbetyg från grundskola och betyg från gymnasieskola, som utfärdats i Munkfors kommun, finns i kommunens arkiv. Det gäller även friskolor.

Om du vill du ha ut en betygskopia vänder du dig till  kommunarkivarien.
Du kan underlätta arkivariens arbete bland annat genom att uppge:

  • Namn och personnummer,
  • skola och utbildningens namn samt
  • vilket år eleven gick utbildningen.

Kontakt

Arkivarie

AnnKatrien Jansson
Telefon: 0563-54 11 08
E-post: annkatrien.jansson@munkfors.se

Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2020-09-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se