Inackorderingstillägg

Ska du studera i en gymnasieskola på annan ort, som drivas av kommun eller landsting, kan du söka inackorderingstillägg i kommunen du är folkbokförd i. För studier på gymnasienivå på en friskola, riksinternatskola eller folkhögskola, ansöker man om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingstillägg kan beviljas:

  • om du med anledning av långresväg (minst 45 kilometer enkel resa) måste inackordera dig på skolorten.
    eller
  • om avståndet mellan hemmet och skolorten är mindre än 45 kilometer men den totala restiden (inklusive väntetider) fram och åter mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag.

För bidraget finns ingen nedre åldersgräns men du kan längst få det till och med vårterminen det år du fyller 20.

Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2017-07-31
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se