Inackorderingstillägg

Om du ska studera på en gymnasieskola i en annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Om du ska studera på en kommunal eller regional gymnasieskola kan du ansöka om inackorderingstillägg hos Munkfors kommun. För att kunna ansöka i Munkfors måste du dock vara folkbokförd här och om du är folkbokförd i en annan kommun ska du ansöka där istället.
För studier på gymnasienivå på en friskola, riksinternatskola samt folkhögskola, ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN.

Munkfors kommun kan bevilja dig inackorderingstillägget:

  • om du med anledning av lång resväg (minst 40 kilometer enkel resa) måste inackordera dig på skolorten
    eller
  • om avståndet mellan hemmet och skolorten är mindre än 40 kilometer men den totala restiden (inklusive väntetider) fram och åter mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag.

Du kan bli beviljad inackorderingstillägg längst fram till vårterminen det år du fyller 20.

Hur går ansökan till?

Om du ska ansöka hos Munkfors kommun ska du skicka in ansökningsblanketten ”Ansökan om inackorderingstillägg”, som du kan fylla i på webben och skriva ut, till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökan!

Om du ska ansöka hos CSN kan du läsa mer på deras webbplats, csn.se.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Handläggare

Du når våra handläggare via kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2021-04-21
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut