Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning.

Eleven ska ha en intellektuell funktionsnedsättning för att ha rätt att läsa på särskild utbildning för vuxna. Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Eleven har en egen studieplan och läser bara det man själv har behov av.

Betyg och intyg

På särvux kan eleven läsa en yrkesinriktad utbildning. Eleven kan även läsa på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan, grundsärskolan och/eller träningsskola.
Du som läser lärlingsutbildningen får betyg i varje kurs du läser. Efter avslutad utbildning erhåller du även ett samlat lärlingsintyg. Lärlingsintyget visar dina kunskaper, förmågor och färdigheter i relation till lärlingsutbildningen innehåll.
Du som läser på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan får betyg, men du kan få ett intyg också om du vill.
Om du läser på träningsskolan får du ett intyg efter avslutad utbildning.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.
Du kan söka vissa bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se