Elevhälsan

Elevhälsan i Munkfors kommun är en del av verksamheten inom lärande och stöd.

Målet med elevhälsans arbete är att ge varje elev möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och socialt på ett så positivt sätt som möjligt, utifrån varje elevs förutsättningar. För att kunna nå dessa mål krävs tidiga insatser för att förebygga, bedöma och lösa de hinder samt svårigheter som kan upplevas negativt för eleven. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är samverkan och dialog med elevens vårdnadshavare, men också samverkan och dialog mellan personal med olika kompetens och skilda ansvarsområden.

Särskild kompetens

Omsorgen om eleven är all personals ansvar. All personal har också ansvar för att uppmuntra vårdnadshavarens engagemang och delaktighet i barns skolgång. Som stöd i lärarnas arbete finns personal med särskild kompetens att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Dessa funktioner är:

  • speciallärare
  • resurspedagog
  • skolsköterska
  • skolkurator
  • studie- och yrkesvägledare.

Skolläkare kan bli konsulterad via skolsköterska. Psykolog blir konsulterad vid behov. Personal som har som sin särskilda uppgift att arbeta med elever i behov av särskilt stöd ska samverka med personalen i skolan för att främja en god miljö för lärande och social utveckling.

Kontakt

Elever och föräldrar samt annan personal är välkomna att kontakta elevhälsan för rådgivning eller stöd.

Skolsköterska

Martina Törnkvist
Telefon: 0563-54 11 05
E-post: martina.tornkvist@munkfors.se

Skolkurator

Therese Nygårds
Telefon: 0563-54 11 06
E-post: therese.nygards@munkfors.se

Speciallärare årskurs F-3

Annika Edvinsson
Telefon: 0563-54 11 85
E-post: annika.edvinsson@skola.munkfors.se

Spciallärare årskurs 4-6

Marika Edberg
Telefon: 0563-54 11 55
E-post: marika.edberg@munkfors.se

Speciallärare årskurs 7-9

Hanna Bornstedt
Telefon: 0563-54 11 51
E-post: hanna.bornstedt@skola.munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare

Selma Hodzic
Telefon: 0563-54 11 50
E-post: selma.hodzic@skola.munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-03-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se