Likabehandlingsplan

Munkfors kommuns likabehandlingsplan är en handlingsplan mot kränkande behandling.

I Munkfors kommun finns en likabehandlingsplan för varje skola. Där finns riktlinjer och en handlingsplan för hur skolan ska ska agera vid mobbning samt kränkande behandling. Kontakta rektorn om du misstänker att ditt eller något annat barn blir utsatt för mobbning.

Vad är mobbning?

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Det kan också betyda att någon utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån när någon blir kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post, sms och sociala medier.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Rektor Forsnässkolan

Robert Granbom
Telefon: 0563-54 11 98
E-post: robert.granbom@munkfors.se

Rektor Munkerudsskolan

Anna Larsson
Telefon: 0563-54 12 70
E-post: anna.larsson@munkfors.se 

Rektor för förskola

Marita Jansson
Telefon: 0563-54 12 82
E-post: marita.jansson@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-03-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se