Gymnasieskola

Munkfors kommun bedriver ingen gymnasieutbildning, förutom språkintroduktion. Kommunen köper utbildningsplatser av andra kommuner och friskolor.

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Du kan söka till gymnasium om du är 19 år eller yngre. I gymnasieskolan får eleverna en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Den svenska gymnasieskolan har 18 nationella program, varav 12 är yrkesprogram och sex stycken är högskoleförberedande.
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte är behöriga att söka till de nationella programmen. De fem programmen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Behörighet till yrkesprogram

För att ha behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Gymnasieskolorna i Värmland

På webbplatsen gymnasium.se finns information om Värmlands alla gymnasieskolor och gymnasieprogram samlade på en plats. Du kan även läsa mer om några av våra grannkommuners gymnasieskolor nedan.

Ansökan

Alla elever i Värmland ansöker till gymnasiet via en och samma webbsida.

Ansökan, och mer information om den, hittar du här

Kontakt

Selma Hodzic, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0563-54 11 50
Mail: selma.hodzic@munkfors.se

 

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-08-30
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se