Näringslivet som resurs vid en samhällskris

Du som näringsidkare är en viktig aktör för att hantera en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällets funktioner, men ibland även som en resurs till andra aktörer. Genom att tänka efter före har du större möjlighet att själv klara en eventuell påfrestning och även bidra till att samhället fortsätter att fungera. Nyckeln är det som kallas kontinuitetsplanering.

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar som olyckor, kriser eller krig. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga.

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Samhällsviktiga verksamheter ägs och bedrivs av såväl privata som offentliga aktörer.

Passar ditt företag in på beskrivningen? Då bör ni kontinuitetshantera! Om det inte gör det, ta chansen att vara förberedd ändå!

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att se till att verksamheten kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Det är viktigt att du analyserar din verksamhet innan det oväntade inträffar. På så sätt förbereds verksamheten för att kunna mildra konsekvenserna av en händelse, ha en plan för återhämtning, förhindra att personal sägs upp och slippa ekonomiska förluster.

Så här gör du

  1. Identifiera resurser som behövs för att verksamheten ska fungera.
  2. Bestäm vad som är acceptabla avbrottstider (hur länge verksamheten kan ligga nere).
  3. Genomför åtgärder som exempelvis minskar sannolikheten för och konsekvenserna av störningar.
  4. Ta fram planer, innehållande rutiner och checklistor, för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar Munkfors kommuns arbete med krisberedskap. I deras film på fyra minuter berättar de hur du som näringsidkare kan klara krisen och samtidigt bidra till samhället. Hoppas att du blir inspirerad!

Stöd från MSB

MSB har tagit fram en omfattande verktygslåda som stöd för kontinuitetshantering.

Verktygslåda för kontinuitetshantering på msb.se (extern länk)

Tycker du att det låter komplicerat? Ta en titt på MSB:s film som beskriver vad kontinuitetshantering är. Filmen är cirka en minut lång.

Samverkan

Krisberedskap handlar om att ha en helhetssyn. Det innebär att känna ansvar för mer än den egna uppgiften och att bidra om det händer något oväntat. Därför är samverkan viktigt, både i vardagen och när något oönskat inträffar.

Du har säkert redan kontakt med näringslivsutvecklaren i din kommun, kanske genom nätverk och andra former av samverkan. Genom nätverk i vardagen har ni goda möjligheter att samverka vid en kris.

Publicering: 2021-01-18 | Ändrat: 2021-09-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se