Avtal

Avtal för anslutning kan du ladda ner här eller hämta avtal på kommunkontoret och skicka in till oss. Det är bra vid planeringen av områden att veta hur stort intresset är skicka därför in avtal så snart du bestämt dig. Där intresset är stort försöker vi i möjligaste mån prioritera den eller de områdena först.

Lämna in avtalet på kommunkontoret eller skicka det till:

Munkfors kommun
Box 13
684 21  Munkfors

Märk brevet med Munkfors stadsnät.

Är du intresserad av att veta hur planerna för utbyggnaden ser ut? Mer information om tidsplanen finns här

Publicering: 2016-02-03 | Ändrat: 2018-05-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se