Utbud av tjänster

Munkfors stadsnät erbjuder tjänsterna internet och tv samt telefoni via tjänsteportalen.

Munkfors stadsnät har ett stort utbud av tjänster och tjänsteleverantörer på ett öppet nät. Anledningen till det är att vi vill att priskonkurrens mellan de olika tjänsteleverantörerna ska gynna dig som slutkund.

Stadsnätet arbetar med att kunna erbjuda flera tjänster kommer efter hand.
Till exempel tjänster för ”smarta hem” och så kallade välfärdstjänster såsom nattfrid, digitala larm med mera.

Antalet tjänsteleverantörer samt antalet tjänster kommer ändras över tid. Detta gäller även priserna på de olika tjänsterna såklart.
Munkfors stadsnät ser ett stadigt ökat intresse från olika tjänsteleverantörer att vilja ingå i vårt stadsnät.
Därför för Munkfors stadsnät löpande diskussioner med flera leverantörer.

Tjänsteportalen

I tjänsteportalen kan du ta del av vårt utbud av tjänster, priser på olika tjänster och kontaktuppgifter till de olika leverantörerna.
Du hittar utbudet med mera på vår webbplats Tjänsteportalen.

Publicering: 2016-02-03 | Ändrat: 2021-07-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se