Om Munkfors stadsnät

Munkfors kommun driver och äger ett stadsnät som till 100 procent ägs av medborgarna i Munkfors.

Det gör att vi nu och i framtiden kan påverka hur förvaltning och prissättning ska ske samt påverka utbudet av tjänster. Utbyggnaden av stadsnätet har skett i huvudsak under åren 2016 till 2020 och täcker in nästan hela kommunen.

Munkfors stadsnät är ett helt öppet nät med flera tjänsteleverantörer med priskonkurrens som ska gynna dig som slutkund. Internet, tv, telefoni och larm erbjuds via vår tjänsteportal

Anslutningsavgift för villor

I anslutningsavgiften till Munkfors stadsnät ingår fiber ända in i villan samt installation av fiberbox. Fiberboxen innehåller uttag för internet och tv samt telefon. Till fiberboxen ansluter du sedan din egen utrustning såsom PC, TV, wifi-router eller annan utrustning. Tänk på att placera boxen där den är skyddad för åverkan vid städning och liknande. Om du ansluter trådlös utrustning kan du placera boxen i ett skyddat utrymme, till exempel i ett förråd eller garderob.

Bredbandsstöd

Munkfors kommun sökte medel från projektet ”Bredbandsstöd i Värmland” som finansieras av kommunerna, Region Värmland och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Målet med projektet är att öka möjligheten för företag att få tillgång till snabbt bredband.

Kommunerna tar fram underlag till projektansökning och ansvarar för utbyggnaden. Region Värmland koordinerar ansökningarna. Stödet medger medel för stamledning till platser där det finns företag men inte för anslutning av fastigheter. Munkfors kommun beviljades delfinansiering för stamledning enligt följande delprojekt:

ERUF2

Utbyggda och driftsatta områden (Munkerud-Dicksberg, Munkerud-Mossängen, Munkerud-Högsby, Högsby-Storängen, Högsby-Ransberg-Bäckfallet och Ransberg-Fallet).

ERUF3

Utbygda och driftsatta områden (Storängen-Ransäterstorp).

ERUF4

Planerad byggstart är hösten 2020 (Ransjövägen och Hackavägen).

Sammanlagt har Munkfors kommun fått ungefär 7 miljoner kronor i stöd till Munkfors stadsnäts utbyggnad.

                       

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Har du frågor om de tjänster som finns i stadsnätet eller önskar göra en felanmälan hänvisar vi till respektive tjänsteleverantör som du hittar i vår portal https://munkfors.valjtjanst.se/

Vår utbyggnadsplan hittar du här https://www.munkfors.se/stadsnat/utbyggnad/

Har du frågor som du inte hittar svar på här är du välkommen att kontakta kommunen för mer information.

Munkfors kommuns kontaktcenter

Telefon: 0563-54 10 00
E-post: kommun@munkfors.se

Fakturafrågor och ägarbyte av fastighet

Jolanta Nowicka
Telefon: 0563-54 11 49
E-post: jolanta.nowicka@munkfors.se

Publicering: 2016-02-03 | Ändrat: 2021-05-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se