Logotyp

Om Munkfors stadsnät

Publicering: 2016-02-03

Munkfors stadnät (bredband) är ett helt öppet nät med flera tjänsteleverantörer och priskonkurrensen ska gynnar slutkund. Internet, tv och telefoni erbjuds via vår tjänsteportal

Anslutningsavgift för villor

Anslutningsavgift till Munkfors stadsnät är tills vidare 15 000 kronor för villor i tätort, fiber ända in i villan ingår inklusive installation av fiberbox där uttag för internet, tv och telefon finns. Till den ansluter du din egen utrustning såsom PC, TV, Switch, Wifi router eller annan utrustning. Tänk på att placera boxen där den är skyddad för åverkan vid städning och liknande. Ofta ansluts trådlös utrustning, vilket innebär att boxen kan placeras i ett skyddat utrymme, som exempelvis ett förråd eller garderob.

Kontakt

Har du frågor om de tjänster som finns i stadsnätet eller önskar göra en felanmälan hänvisar vi till respektive tjänsteleverantör som du hittar i vår portal https://munkfors.valjtjanst.se/

Vår utbyggnadsplan hittar du här https://www.munkfors.se/stadsnat/utbyggnad/

Har du frågor som du inte hittar svar på här är du välkommen att kontakta kommunen för mer information.

Munkfors kommuns kontaktcenter
Telefon: 0563-54 10 00
Mail: kommun@munkfors.se

Fakturafrågor och ägarbyte av fastighet
Jolanta Nowicka
Telefon: 0563-54 11 49
Mail: jolanta.nowicka@munkfors.se

Stadsnätschef
Kerstin Sandberg:
Telefon: 0563-54 10 07
Mail: kerstin.sandberg@munkfors.se

Bredbandsstöd

Munkfors kommun har sökt medel från projektet ”Bredbandsstöd i Värmland” som finansieras av kommunerna, Region Värmland och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Målet är att öka möjligheten för företag att få tillgång till snabbt bredband.

Kommunerna tar fram underlag till projektansökning och ansvarar för utbyggnaden. Region Värmland koordinerar ansökningarna. Stödet medger medel för stamledning till platser där det finns företag men inte för anslutning av fastigheter. Munkfors kommun har beviljats delfinansiering för stamledning enligt följande delprojekt. ERUF2: Munkerud-Dicksberg, Munkerud-Mossängen, Munkerud-Högsby, Högsby-Storängen, Högsby-Ransberg-Bäckfallet och Ransberg-Fallet. ERUF3: Storängen-Ransäterstorp. Sammanlagt ca: 5 milj i stöd till Munkfors kommuns bredbandsutbyggnad.