Utbyggnad

Har kan du ta del av Munkfors stadsnäts utbyggnadsplan. Planen uppdateras löpande. Målsättning är att alla fastboende och företag ska få tillgång till snabbt bredband.

 Område, utbyggnad 2016

 • Munkåsen-Hagalund KLART
 • Munkerud – Bergsgårdsvägen, Bondevägen, Munkgatan, Anneforsvägen, Hagavägen, Snickargårdsvägen, Slåttervägen. KLART
 • Centrum – Hyreshusen Tallåsvägen 6 och 10 KLART
 • Stamfiber mellan Munkfors-Ransäter östra sidan KLART

Område, utbyggnad 2017

 • Ransäter västra: Rastplatsen Högsby till Storängens camping KLART.
 • Ransberg: Stamledning från Rastplatsen Högsby till Ransbergs Herrgård, företag driftsatta KLART.
 • Munkerud: Munkerudsskolan och nya förskolan på Bergsgårdsvägen, Fältvägen, Lantmannastigen, Lövbergsvägen och företag på Fabriksvägen. KLART
 • Munkfors: Blia och Tallåsen KLART
 • Ransäter östra: Rudstorps villaområde och Södra Stensdalen KLART.
 • Mossängen: Stamledning från Munkerud fram till början av Mossängsvägen KLART
 • Munkfors Centrum: Gjutaregatan, Sågaregatan, Kyrkogatan samt hyreshus på Tallåsvägen KLART
 • Munkfors – Ransäter östra sidan Västanå – Munkebol  Stamledning KLART
 • Munkåsen-Hagalund: Området utbyggt 2016. Förtätning har erbjudits efter Kapellvägen i samband med asfaltering KLART
 • Heden: Stamledning från Centrum mot Heden KLART.
 • Heden: Första etappen villor samt förskolan på södra delen driftsatta – KLART
 • Centrum: Stamledning till Smedsgatan och Sunnmansväg. KLART
 • Munkerud: Hyreshus på Munkgatan Påbörjad forts 2018
 • Munkerud – Ransäter västra sidan av älven, stamledning Påbörjad forts 2018
 • Ransberg: Stamledning från Ransbergs herrgård vidare söderut mot Bäckfallet.  Påbörjad forts 2018
 • Ransberg:  Stamledning från Ransbergs herrgården vidare norrut mot Fallet. Påbörjad forts 2018
 • Munkerud: Stamledning Munkerud-Svartensven Påbörjad forts 2018
 • Munkerud: Dammvägen och Munkerudsvägen från Munkerudsskolan söderut mot Hallarna. Påbörjad forts 2018
 • Munkerud – Lillbergsstigen och Revhagsvägen. Påbörjad forts 2018
 • Munkerud: Lillängen, Balkan och Näset. Påbörjad forts 2018
 • Munkfors – Ransäter östra sidan Västanå – Munkebol  Påbörjad forts 2018
 • Mossängen: Stamledning från Högheden till Mossängen. Påbörjad forts 2018
 • Bäckarna-Kalvbergsåsen:  Stamledning från Svartensven till Kalvbergsåsen Påbörjad forts 2018

Område, utbyggnad 2018

 • Munkerud: Hyreshus på Munkgatan 49 lgh KLART
 • Munkerud: Hallarna och Munkerudsvägen på västra sidan mellan Munkerudsskolan och Hallarna KLART
 • Heden: Munkfors bostäders lägenheter KLART
 • Centrum:  Sunnmansväg Munkfors bostäders lägenheter KLART
 • Centrum:  Smedsgatan Munkfors bostäders lägenheter o lokaler KLART
 • Heden: södra delen villor  KLART
 • Munkerud: Dammvägen KLART
 • Ransäter östra sidan Södra Stensdalen KLART
 • Ransäter östra sidan Västanå KLART
 • Ransberg – Bäckfallet: KLART
 • Ransberg – Fallet:  Stamledning  KLART
 • Munkerud – Täpparnavägen KLART
 • Munkerud – Revhagsvägen KLART
 • Munkerud – Spelarvägen samt kunder mellan Fryksdalsvägen och Spelarvägen. KLART
 • Ransäter östra sidan: Hollsby KLART
 • Munkfors: Östra Munkebol  KLART
 • Munkerud – Lillbergsstigen KLART
 • Munkerud: Dalstigen KLART
 • Centrum: Hyreshus Kyrkogatan KLART
 • Ransäter östra sidan: Hedåsvägen KLART
 • Munkerud – Pråmdragarvägen KLART
 • Munkerud – Ransäter: Stamledning västra sidan av älven KLART
 • Munkerud: Stamledning från Munkerud till Dicksberg KLART
 • Ransäter östra sidan: Norra Stensdalen KLART
 • Munkfors: Västra Munkebol  KLART
 • Ransäter västra sidan: Lundbyvägen KLART
 • Munkerud: Släntvägen KLART
 • Munkerud: Färjvägen KLART
 • Munkerud: Svartensvensvägen KLART
 • Munkerud: Bergsgårdsvägen KLART
 • Munkerud: Lillängsvägen KLART
 • Munkerud: Fryksdalsvägen KLART
 • Munkerud: Båtvägen KLART
 • Munkerud: Höghedsvägen KLART
 • Ransäter östra sidan: Kvarntorpsvägen KLART
 • Munkerud: Sunnevägen KLART
 • Munkerud: Kornvägen KLART
 • Mossängen: Forsvägen KLART
 • Munkerud: Rapsvägen KLART
 • Centrum: Företag Tallbacksvägen KLART
 • Munkerud: Näsetvägen KLART
 • Munkerud: Åkervägen KLART
 • Mossängen: Stamledning från Högheden till kommungräns i norr. KLART
 • Munkerud: Rågvägen.  KLART
 • Munkerud:  Östra delen av Ransbergsvägen KLART
 • Munkerud: Källvägen KLART
 • Munkerud: Skinnarvägen KLART
 • Munkerud: Fäbråtsvägen Pågår
 • Munkerud: Munkerudsvägen östra sidan från Fryksdalsvägen till RV62 KLART
 • Mossängen: Mossängsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Vidholmsbacken Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Nämndemansvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Uddsätersvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Stormossvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Myrhedsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Högsbyvägen  Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Jonsbol och Tjärne Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Gersby, Klarbäcksvägen, Gersheden Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Dalbråtsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Älvängsvägen samt 2 fastigheter på Pråmdragarvägen som ansluts mot Älvängsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • ————————————————————————————

Område, utbyggnad 2019 samt efteranslutningar i tidigare byggda områden.

 • Ransäter västra sidan: Älvängsvägen KLART
 • Ransäter västra sidan: Pråmdragarvägen KLART
 • Ransäter västra sidan: Högsbyvägen  KLART
 • Ransäter västra sidan: Lundbyvägen  KLART
 • Ransäter västra sidan: Klarbäcksvägen KLART
 • Ransäter västra sidan: Gersby KLART
 • Ransäter västra sidan: Jonsbol KLART
 • Ransäter västra sidan: Tjärne KLART
 • Ransäter västra sidan: Dalbråtsvägen KLART
 • Ransäter västra sidan: Finnbacken KLART
 • Ransäter västra sidan: Gersheden KLART
 • Ransäter västra: Geijervägen KLART
 • Ransäter västra: Dahlgrensvägen KLART
 • Ransäterstorp: Ransäterstorp KLART
 • Rudstorp: Strömvägen KLART
 • Rudstorp: Rudstorpsvägen KLART
 • Ransberg: Ransbergsvägen från Prästvägen till och med Fallet KLART
 • Ransberg:  Prästvägen KLART
 • Ransberg: Dicksberg KLART
 • Ransberg: Kalvbergsåsen KLART
 • Munkerud: Fältvägen KLART
 • Munkerud: Munkerudsvägen KLART
 • Munkerud: Lövbergsvägen KLART
 • Munkerud: Hallarnavägen KLART
 • Munkerud: Källvägen KLART
 • Munkerud: Bråtbäcken KLART
 • Munkerud: Bäckarnavägen KLART
 • Hagalund: Folketshusvägen KLART
 • Hagalund: Orrvägen KLART
 • Hagalund: Ripvägen KLART
 • Hagalund: Klingevägen KLART
 • Hagalund: Tegelmästarvägen KLART
 • Hagalund: Orrmossängen KLART
 • Hagalund: Stubbängsvägen  KLART
 • Munkåsen: Svarvarevägen KLART
 • Munkåsen: Synarevägen KLART
 • Munkåsen: Valsarevägen KLART
 • Munkåsen: Faktorsvägen KLART
 • Hollsbysättra KLART
 • Västra Haget KLART
 • Blia: Bliavägen KLART
 • Blia: Älvvägen KLART
 • Blia: Bäckvägen KLART
 • Blia: Gammelparken KLART
 • Bruksområdet: Stålvägen KLART
 • Bruksområdet: Laxholmsvägen KLART
 • Bruksområdet: Bruksgatan KLART
 • Mossängen: Stormossvägen KLART
 • Mossängen: Vidholmsbacken KLART
 • Mossängen: Uddsätersvägen, Hjortronvägen  KLART
 • Mossängen: Nämndemansvägen KLART
 • Mossängen: Maskinistvägen KLART
 • Mossängen: Häradsdommarvägen KLART
 • Mossängen: Mossängsvägen KLART
 • Mossängen: Myrhedsvägen  KLART
 • Bruksområdet: Trollkullevägen KLART
 • Bruksområdet: Uddeholmsvägen KLART
 • Centrum: Sågaregatan KLART
 • Centrum: Tallbacksvägen KLART
 • Sunnemovägen KLART
 • ———————————————————

Område, utbyggnad 2020

 • Planering pågår för utbyggnad av Ransjövägen och Hackavägen. Alla övriga områden är utbyggda.
 • Ev. kommer efteranslutningar i redan byggda områden att planeras in. Önskemål om efteranslutning tas emot inför projektering av 2020 års utbyggnad. Avtal hittar du här  https://www.munkfors.se/stadsnat/avtal/ 
Publicering: 2016-10-10 | Ändrat: 2020-01-09
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se