Utbyggnad

Har kan du ta del av den tidsplan som gäller för Munkfors stadsnät i dagsläget. Planen uppdateras löpande.

 Område, utbyggnad 2016

 • Munkåsen-Hagalund KLART
 • Munkerud – Bergsgårdsvägen, Bondevägen, Munkgatan, Anneforsvägen, Hagavägen, Snickargårdsvägen, Slåttervägen. KLART
 • Centrum – Hyreshusen Tallåsvägen 6 och 10 KLART
 • Stamfiber mellan Munkfors-Ransäter östra sidan KLART

Område, utbyggnad 2017

 • Ransäter västra: Rastplatsen Högsby till Storängens camping KLART.
 • Ransberg: Stamledning från Rastplatsen Högsby till Ransbergs Herrgård, företag driftsatta KLART.
 • Munkerud: Munkerudsskolan och nya förskolan på Bergsgårdsvägen, Fältvägen, Lantmannastigen, Lövbergsvägen och företag på Fabriksvägen. KLART
 • Munkfors: Blia och Tallåsen KLART
 • Ransäter östra: Rudstorps villaområde och Södra Stensdalen KLART.
 • Mossängen: Stamledning från Munkerud fram till början av Mossängsvägen KLART
 • Munkfors Centrum: Gjutaregatan, Sågaregatan, Kyrkogatan samt hyreshus på Tallåsvägen KLART
 • Munkfors – Ransäter östra sidan Västanå – Munkebol  Stamledning KLART
 • Munkåsen-Hagalund: Området utbyggt 2016. Förtätning har erbjudits efter Kapellvägen i samband med asfaltering KLART
 • Heden: Stamledning från Centrum mot Heden KLART.
 • Heden: Första etappen villor samt förskolan på södra delen driftsatta – KLART
 • Centrum: Stamledning till Smedsgatan och Sunnmansväg. KLART
 • Munkerud: Hyreshus på Munkgatan Påbörjad forts 2018
 • Munkerud – Ransäter västra sidan av älven, stamledning Påbörjad forts 2018
 • Ransberg: Stamledning från Ransbergs herrgård vidare söderut mot Bäckfallet.  Påbörjad forts 2018
 • Ransberg:  Stamledning från Ransbergs herrgården vidare norrut mot Fallet. Påbörjad forts 2018
 • Munkerud: Stamledning Munkerud-Svartensven Påbörjad forts 2018
 • Munkerud: Dammvägen och Munkerudsvägen från Munkerudsskolan söderut mot Hallarna. Påbörjad forts 2018
 • Munkerud – Lillbergsstigen och Revhagsvägen. Påbörjad forts 2018
 • Munkerud: Lillängen, Balkan och Näset. Påbörjad forts 2018
 • Munkfors – Ransäter östra sidan Västanå – Munkebol  Påbörjad forts 2018
 • Mossängen: Stamledning från Högheden till Mossängen. Påbörjad forts 2018
 • Bäckarna-Kalvbergsåsen:  Stamledning från Svartensven till Kalvbergsåsen Påbörjad forts 2018

Område, utbyggnad 2018

 • Munkerud: Hyreshus på Munkgatan 49 lgh KLART
 • Munkerud: Hallarna och Munkerudsvägen på västra sidan mellan Munkerudsskolan och Hallarna KLART
 • Heden: Munkfors bostäders lägenheter KLART
 • Centrum:  Sunnmansväg Munkfors bostäders lägenheter KLART
 • Centrum:  Smedsgatan Munkfors bostäders lägenheter o lokaler KLART
 • Heden: södra delen villor  KLART
 • Munkerud: Dammvägen KLART
 • Ransäter östra sidan Södra Stensdalen KLART
 • Ransäter östra sidan Västanå KLART
 • Ransberg – Bäckfallet: KLART
 • Ransberg – Fallet:  Stamledning  KLART
 • Munkerud – Täpparnavägen KLART
 • Munkerud – Revhagsvägen KLART
 • Munkerud – Spelarvägen samt kunder mellan Fryksdalsvägen och Spelarvägen. KLART
 • Ransäter östra sidan: Hollsby KLART
 • Munkfors: Östra Munkebol  KLART
 • Munkerud – Lillbergsstigen KLART
 • Munkerud: Dalstigen KLART
 • Centrum: Hyreshus Kyrkogatan KLART
 • Ransäter östra sidan: Hedåsvägen KLART
 • Munkerud – Pråmdragarvägen KLART
 • Munkerud – Ransäter: Stamledning västra sidan av älven KLART
 • Munkerud: Stamledning från Munkerud till Dicksberg KLART
 • Ransäter östra sidan: Norra Stensdalen KLART
 • Munkfors: Västra Munkebol  KLART
 • Ransäter västra sidan: Lundbyvägen KLART
 • Munkerud: Släntvägen KLART
 • Munkerud: Färjvägen KLART
 • Munkerud: Svartensvensvägen KLART
 • Munkerud: Bergsgårdsvägen KLART
 • Munkerud: Lillängsvägen KLART
 • Munkerud: Fryksdalsvägen KLART
 • Munkerud: Båtvägen KLART
 • Munkerud: Höghedsvägen KLART
 • Ransäter östra sidan: Kvarntorpsvägen KLART
 • Munkerud: Sunnevägen KLART
 • Munkerud: Kornvägen KLART
 • Mossängen: Forsvägen KLART
 • Munkerud: Rapsvägen KLART
 • Centrum: Företag Tallbacksvägen KLART
 • Munkerud: Näsetvägen KLART
 • Munkerud: Åkervägen KLART
 • Mossängen: Stamledning från Högheden till kommungräns i norr. KLART
 • Munkerud: Rågvägen.  KLART
 • Munkerud:  Östra delen av Ransbergsvägen KLART
 • Munkerud: Källvägen KLART
 • Munkerud: Skinnarvägen KLART
 • Munkerud: Munkerudsvägen östra sidan från Fryksdalsvägen till RV62 KLART
 • Mossängen: Mossängsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Vidholmsbacken Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Nämndemansvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Uddsätersvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Stormossvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Mossängen: Myrhedsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Högsbyvägen  Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Jonsbol och Tjärne Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Gersby, Klarbäcksvägen, Gersheden Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Dalbråtsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • Ransäter västra sidan: Älvängsvägen samt 2 fastigheter på Pråmdragarvägen som ansluts mot Älvängsvägen Påbörjat 2018 fortsätter 2019
 • ————————————————————————————

Område, utbyggnad 2019.

 • Hagalund: Orrvägen, Ripvägen, Falkvägen, Fasanvägen (Efteranslutningar p.g.a. planerad asfaltering) Pågår
 • Ransberg:  Prästvägen och Ransbergsvägen från Prästvägen till och med Fallet Pågår
 • Västra Haget Pågår
 • Hollsbysättra samt efteranslutningar på Munkåsen Pågår
 • Ransäter västra sidan: Högsbyvägen  Pågår
 • Ransäter västra sidan: Jonsbol och Tjärne Pågår
 • Ransäterstorp: Ransäterstorp Pågår
 • Mossängen: Mossängsvägen Pågår
 • Mossängen: Vidholmsbacken Pågår
 • Mossängen: Maskinistvägen Pågår
 • Mossängen: Nämndemansvägen  Pågår
 • Mossängen: Uddsätersvägen  Pågår
 • Mossängen: Stormossvägen Pågår
 • Mossängen: Myrhedsvägen  Pågår
 • Ransäter västra sidan: Gersby, Klarbäcksvägen och Gersheden Pågår
 • Ransäter västra sidan Dalbråtsvägen Pågår
 • Ransäter västra sidan: Älvängsvägen samt 2 fastigheter på Pråmdragarvägen som ansluts mot Älvängsvägen  Pågår
 • Ransäter västra sidan: Dahlgrensvägen
 • Munkerud: Munkerudsvägen (några återstående kunder)
 • Bäckarna, Bråtbäcken, Kalvbergsåsen, Dicksberg
 • Älvvägen, Bäckvägen
 • Gammelparken
 • Bruksgatan, Lilla Bruksgatan, Laxholmsvägen, Store backe
 • Sunnemovägen, Stubbängsvägen, Tegelmästarevägen
 • Centrum: Gjutaregatan (Ev efteranslutningar i samband med planerad asfaltering av gatan)

Område, utbyggnad 2020

 • Översyn av ev återstående områden.
 • Ev förtätning i redan byggda områden.

Publicering: 2016-10-10 | Ändrat: 2019-05-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se