Utbyggnad

Har kan du ta del av Munkfors stadsnäts utbyggnadsplan.

Utbyggnadsplanen uppdateras löpande. Målsättningen är att alla fastboende samt alla företag ska få tillgång till snabbt bredband.

Utbyggnad 2016

Centrum

 • Hyreshusen Tallåsvägen 6 och 10 KLART

Hagalund

 • Utbyggnad till de som ville ansluta sig KLART

Munkerud

 • Bergsgårdsvägen KLART
 • Bondevägen KLART
 • Munkgatan KLART
 • Anneforsvägen KLART
 • Hagavägen KLART
 • Snickargårdsvägen KLART
 • Slåttervägen KLART

Munkåsen

 • Utbyggnad till de som ville ansluta sig KLART

Ransäter, östra sidan

 • Stamfiber mellan Munkfors-Ransäter östra sidan KLART

Utbyggnad 2017

Blia

 • Utbyggnad till de som ville ansluta sig KLART

Centrum

 • Stamledning till Smedsgatan och Sunnmansväg. KLART
 • Gjutaregatan KLART
 • Sågaregatan KLART
 • Kyrkogatan KLART
 • Hyreshus på Tallåsvägen KLART
 • Tallåsen KLART

Heden

 • Stamledning från Centrum mot Heden KLART.
 • Första etappen villor samt förskolan på södra delen driftsatta – KLART

Mossängen

 • Stamledning från Munkerud fram till början av Mossängsvägen KLART

Munkerud

 • Munkerudsskolan och nya förskolan på Bergsgårdsvägen KLART
 • Fältvägen KLART
 • Lantmannastigen KLART
 • Lövbergsvägen KLART
 • Företag på Fabriksvägen KLART
 • Stamledning Munkerud-Svartensven Påbörjad forts 2018
 • Stamledning från Svartensven till Kalvbergsåsen Påbörjad forts 2018

Munkåsen – Hagalund

 • Förtätning har erbjudits efter Kapellvägen i samband med asfaltering KLART

Ransberg

 • Stamledning från Rastplatsen Högsby till Ransbergs Herrgård, företag driftsatta KLART

Ransäter, västra sidan

 • Rastplatsen Högsby till Storängens camping KLART.

Ransäter, östra sidan

 • Rudstorps villaområde KLART
 • Södra Stensdalen KLART

Utbyggnad 2018

Centrum

 • Företag Tallbacksvägen KLART
 • Hyreshus Kyrkogatan KLART
 • Sunnmansväg Munkfors bostäders lägenheter KLART
 • Smedsgatan Munkfors bostäders lägenheter o lokaler KLART

Heden

 • södra delen villor  KLART
 • Munkfors bostäders lägenheter KLART

Mossängen

 • Stamledning från Högheden till kommungräns i norr. KLART
 • Forsvägen KLART

Munkerud

 • Stamledning från Munkerud till Dicksberg KLART
 • Spelarvägen samt kunder mellan Fryksdalsvägen och Spelarvägen. KLART
 • Lillbergsstigen. KLART
 • Hyreshus på Munkgatan 49 lgh. KLART
 • Hallarna och Munkerudsvägen på västra sidan mellan Munkerudsskolan och Hallarna. Påbörjat 2017. KLART
 • Dammvägen KLART
 • Täpparnavägen KLART
 • Revhagsvägen. Påbörjat 2017. KLART
 • Dalstigen KLART
 • Pråmdragarvägen KLART
 • Näsetvägen KLART
 • Åkervägen KLART
 • Rågvägen.  KLART
 • Östra delen av Ransbergsvägen KLART
 • Källvägen KLART
 • Skinnarvägen KLART
 • Fäbråtsvägen Pågår
 • Munkerudsvägen östra sidan från Fryksdalsvägen till RV62 KLART
 • Rapsvägen KLART
 • Kornvägen KLART
 • Sunnevägen KLART
 • Släntvägen KLART
 • Färjvägen KLART
 • Svartensvensvägen KLART
 • Bergsgårdsvägen KLART
 • Lillängsvägen KLART
 • Fryksdalsvägen KLART
 • Båtvägen KLART
 • Höghedsvägen KLART

Munkfors

 • Östra Munkebol. Påbörjat 2017. KLART
 • Västra Munkebol. Påbörjat 2017. KLART

Ransberg

 • Bäckfallet – Ransberg: Stamledning KLART
 • Fallet -Ransberg:  Stamledning  KLART

Ransäter, västra sidan

 • Munkerud – Ransäter: Stamledning västra sidan av älven KLART
 • Lundbyvägen KLART

Ransäter, östra sidan

 • Norra Stensdalen KLART
 • Södra Stensdalen KLART
 • Västanå. KLART
 • Hedåsvägen KLART
 • Hollsby KLART
 • Kvarntorpsvägen KLART

Utbyggnad 2019

Här ingår även efteranslutningar i tidigare utbyggda områden.

Blia

 • Bliavägen KLART
 • Älvvägen KLART
 • Bäckvägen KLART
 • Gammelparken KLART

Bruksområdet

 • Stålvägen KLART
 • Laxholmsvägen KLART
 • Bruksgatan KLART
 • Trollkullevägen KLART
 • Uddeholmsvägen KLART

Centrum

 • Sågaregatan KLART
 • Tallbacksvägen KLART
 • Sunnemovägen KLART

Hagalund

 • Folketshusvägen KLART
 • Orrvägen KLART
 • Ripvägen KLART
 • Klingevägen KLART
 • Tegelmästarvägen KLART
 • Orrmossängen KLART
 • Stubbängsvägen  KLART

Mossängen

 • Stormossvägen KLART
 • Vidholmsbacken KLART
 • Uddsätersvägen, Hjortronvägen  KLART
 • Nämndemansvägen KLART
 • Maskinistvägen KLART
 • Häradsdommarvägen KLART
 • Mossängsvägen KLART
 • Myrhedsvägen  KLART

Munkerud

 • Fältvägen KLART
 • Munkerudsvägen KLART
 • Lövbergsvägen KLART
 • Hallarnavägen KLART
 • Källvägen KLART
 • Bråtbäcken KLART
 • Bäckarnavägen KLART

Munkåsen

 • Svarvarevägen KLART
 • Synarevägen KLART
 • Valsarevägen KLART
 • Faktorsvägen KLART
 • Hollsbysättra  KLART
 • Västra Haget KLART

Ransberg

 • Från Prästvägen till och med Fallet KLART
 • Prästvägen KLART
 • Dicksberg  KLART
 • Kalvbergsåsen KLART

Ransäterstorp

 • Ransäterstorp KLART

Ransäter, västra sidan

 • Älvängsvägen KLART
 • Pråmdragarvägen KLART
 • Högsbyvägen  KLART
 • Lundbyvägen  KLART
 • Klarbäcksvägen KLART
 • Gersby KLART
 • Jonsbol KLART
 • Tjärne KLART
 • Dalbråtsvägen KLART
 • Finnbacken KLART
 • Gersheden KLART
 • Geijervägen KLART
 • Dahlgrensvägen KLART

Rudstorp

 • Strömvägen KLART
 • Rudstorpsvägen KLART

Utbyggnad 2020

 • Hyreshus på Julinsvägen KLART
 • Hyreshus på Munkerudsvägen KLART
 • Parkvägen KLART
 • Hackavägen KLART
 • Ransjövägen Påbörjad fortsätter 2021

Utbyggnad 2021

 • Ransjövägen Pågår
 • Post och Telestyrelsen PTS har pekat ut prioriterade fastigheter där kommunen får bredbandsstöd för att bygga. Planering för utbyggnad pågår. Mer info kommer att läggas ut i takt med att planeringen är klar.

Övriga områden i kommunen är utbyggda. Vi har för närvarande ingen pågående utbyggnad av efteranslutningar.  När beslut om utbyggnad av efteranslutningar i redan färdigställda områden  tas kommer vi att lägga ut information här.

Anslutningsavtal för önskemål om anslutning vid nästa utbyggnadstillfälle hittar du här ”Avtal för anslutning till fibernätet”.

Publicering: 2016-10-10 | Ändrat: 2021-01-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se