Hållbart föreningsliv i praktiken

Munkfors kommun tillsammans med Torsby och Säffles kommuner beviljats projektstöd från Leader 7-sam Värmland vilket finansieras utav EU och dem tillhörande kommunerna inom Leaderområdet.

Projektet Hållbart föreningsliv i praktiken, HiP, har för avsikt att stödja och vidareutveckla ideella föreningars organisation samt samverkan. Detta innefattar att etablera nya samarbeten både mellan föreningar men även nya samverkansparter för att stärka föreningarna i stort.

Projektet ska även vara en testbädd där flertalet av aktiviteterna är nyskapande och outforskade där vår förhoppning är att resultatet både stärker föreningarna i våra tre kommuner men även inspirerar andra föreningar runt om i Sverige med nya innovativa och hållbara arbetsmetoder.

En annan viktig del av projektet är att vi kommer göra flertalet studiebesök, både i varandras kommuner för att t.ex. lära känna andra föreningar för att se hur de arbetar samt möjligheten till samverkan men också till utomstående kommuner där man verkar på innovativa arbetssätt.

Projektet använder den så kallade leadermetoden som baseras på att boende och verksamma i ett område ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Planerade projektaktiviteter

I projektet kommer följande aktiviteter genomföras:

  • Funktionärspool
  • Materialresurspool
  • Starta paraplyförening i Säffle kommun
  • Evenemangkalendrar med årshjul
  • Eventnätverk
  • Utbildningar
  • Studiebesök
  • Checklistor för event mm
Logotyper för Leader 7-sam Värmland och EU

Kontakt

Projektledare

Sara Vogel-Rödin
E-post: sara.vogel-rodin@saffle.se
Telefon: 070-287 21 73

Delprojektledare Torsby

Eveline Walfridsson
E-post: eveline.walfridsson@torsby.se

Delprojektledare Munkfors

Samuel Nilsson
E-post: samuel.nilsson@munkfors.se
Telefon: 0563-54 10 64

Publicering: 2024-03-11 | Ändrat: 2024-03-12
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut