Hoppa till huvudinnehåll

Förskola

Att börja i förskolan är en ny och spännande tid för både dig och ditt barn. Förhoppningen är att ni ska trivas och att tiden på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik för hela familjen.

Att börja förskolan

Första gången du ska lämna ditt barn till någon annan kan vara känslosamt, både för dig och barnet. Därför börjar förskoletiden med en introduktion för dig och ditt barn. Under introduktionen kan du ställa frågor till personalen och berätta vad ditt barn behöver. För barnet innebär introduktionen möjlighet att lära känna personalen och kompisar tillsammans med dig, vilket kan göra upplevelsen roligare. Tillsammans utforskar och upptäcker ni förskolans miljö.
Förskolans personal samarbetar nära med dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Men du är alltid välkommen att prata med personalen på din förskola om du har frågor eller funderingar kring ditt barns tid på förskolan.

Utbildning på förskolan

I förskolan lär sig ditt barn nya saker och utvecklas genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Undervisningen på förskolan stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Du kan läsa förskolans läroplan på Skolverkets webbplats, skolverket.se för att få veta mer om vilka mål och uppdrag förskolan har. 

Förskolor i Munkfors kommun

Munkfors kommun driver tre förskolor i egen regi;
Ransäters förskola i Ransäter
Lillmunkens förskola i Munkerud
Villa Tallbackens förskola i centrala Munkfors (öppnade den 6 april 2020).
Den 6 april 2020 flyttade verksamheten som tidigare bedrevs på Hedens förskola i centrala Munkfors till nya Villa Tallbacken.

Utöver de tre kommunala förskolorna finns även ett personalkooperativ och mer information om personalkooperativet Stubbar och kottar finns på vår webbsida, Stubbar och kottar

Riktlinjer för förskoleverksamheten

Om du vill ta del av kommunens riktlinjer när det gäller förskola kan du ladda hem dokumentet Riktlinjer för förskola och fritidshem.

Kontakt

Marita Jansson, rektor för förskola.
Telefon: 0563-54 12 82
Mail: marita.jansson@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-05-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se