Logotyp

Barnomsorg

Publicering: 2015-11-26

Kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt för att hålla en kvalitativ barnomsorg där pedagogik och trygghet går hand i hand i samtliga verksamheter. Verksamheten lärande och stöd är ansvarig för kommunens barnomsorg (dagis). Verksamhetens mål är att tillsammans med föräldrar stimulera barnens utveckling och tillgodose barnens behov av omvårdnad samt att möjliggöra för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Här finns tre kommunala förskolor; Hedens, Ransäters och Tallåsgårdens förskolor.

Kontakt

Marita Jansson, förskolechef
Telefon: 0563-54 12 82
Mail: marita.jansson@munkfors.se