Att börja förskolan

Att börja på förskolan kan vara känslosamt, både för dig och för barnet, eftersom det ofta är första gången barnet ska vara hos någon utanför familjen. Därför börjar förskoletiden med en introduktion för dig och ditt barn. Under introduktionen kan du ställa frågor till personalen och berätta vad ditt barn behöver. För barnet innebär introduktionen möjlighet att lära känna personalen och kompisar tillsammans med dig, vilket kan göra upplevelsen roligare. Tillsammans utforskar och upptäcker ni förskolans miljö.

Personalen samarbetar nära med dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje år erbjuder vi utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Men du är alltid välkommen att prata med personalen om du har frågor eller funderingar kring ditt barns tid på förskolan.

Utbildning på förskolan

Ditt barn lär sig nya saker och utvecklas genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Utbildningen här lägger grunden för ett livslångt lärande. Undervisningen stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Du kan läsa förskolans läroplan på Skolverkets webbplats, skolverket.se för att få veta mer om vilka mål och uppdrag som finns.