Hoppa till huvudinnehåll

Stort behov av gode män

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna – nu efterlyser Östra Värmlands överförmyndarnämnd och Överförmyndarnämnd i samverkan fler som kan hjälpa.

– Att det blir allt svårare att rekrytera fler gode män är oroande. Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Magnus Warnicke enhetschef Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Kampanj ska locka fler

Tio kommuner, samlade under de två samverkansnämnderna, tar nu tag i problematiken genom en gemensam kampanj.

– Vi hoppas att kampanjen ska skapa uppmärksamhet för samhälls-problemet och få fler personer att anmäla sig till att bli gode män, säger Magnus Warnicke.

Generationsfråga

Att ta på sig uppdraget som god man har blivit en generationsfråga. I takt med att de nuvarande gode männen blir allt äldre står flera personer i samhället utan en god man. Nu ställer även pandemin till det eftersom en stor del av de gode männen befinner sig i riskgrupp och därför inte kan genomföra sina uppdrag som tidigare.

Vem behöver god man?

Idag är det inte bara gamla och dementa människor som är i behov av en god man. Det finns även en ökande mängd unga människor med problematik och diagnoser som behöver stöd.

Överförmyndarnämnd i samverkan

Forshaga kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Kil och Munkfors en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnd i samverkan har sitt kontor i Forshaga.

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner har tillsammans Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Kontakt

Enhetschef Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Magnus Warnicke
Telefon: 0550-869 94
E-post: magnus.warnicke@kristinehamn.se

Publicering: 2021-04-26 | Ändrat: 2021-04-26
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se