Hoppa till huvudinnehåll

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Snart börjar nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för vaccination mot covid-19 att gälla. Rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024.

Den senaste undersökningen om immunitet mot covid-19 visar att minst 94 procent av de undersökta har antikroppar. Bland barn och unga vuxna har skyddet byggts upp främst genom en eller flera covid-19-infektioner. Hos äldre finns ett skydd både genom infektion och vaccination.

Folkhälsomyndigheten analyserar fortlöpande utvecklingen av viruset. Ny kunskap gör att Folkhälsomyndigheten fortlöpande ändrar sina rekommendationer om vaccination mot covid-19. Följande är de nya rekommendationerna som gäller från 1 mars.

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

  • Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

  • Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

50–64 år

Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

  • Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos.

Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023.

Tre doser grundvaccination kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen. Det kommer också finnas en dos tillgänglig för dem som redan har en grundvaccination. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp och kommer finnas tillgängliga under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination. Läs mer:

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Länkar

Gravida och vaccination mot covid-19
Barn och unga – om vaccination mot covid-19

Publicering: 2023-02-08 | Ändrat: 2023-02-08
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut