Hoppa till huvudinnehåll

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Följande gäller:

 • Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.
 • Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd och feberfri i 48 timmar.
 • Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Länk till MSB och listan på nyckelfunktioner
  • Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan.
  • Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.
 • Testningen prioriteras till där den gör mest nytta:
  • Vid medicinska behov
  • Inom hälso- och sjukvård
  • Personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro samt elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer
  • Positivt provsvar på självtest (antigentest) behöver inte följas upp med PCR-test
  • Vid negativt provsvar på antigentest (självtest) stanna hemma i minst 5 dagar och tills du är frisk

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Publicering: 2022-01-20 | Ändrat: 2022-01-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut