Logotyp

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

Publicering: 2022-01-20

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Följande gäller:

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)