Hoppa till huvudinnehåll
Ledningsstolpar i Munkfors plockas ner och ersätts med markkabel. /Foto: Ellevio

Ledningsstolpar ersätts med markkabel

Som en del i Ellevios projekt att ersätta nuvarande luftledning VL1 med markkabel genom Munkfors, startar nu arbetet med att rasera gamla linor, stolpar, stag och fundamen..

Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Då behöver också elnäten byggas ut.

Ellevio förstärker sedan början av 2022 en av de stora regionnätsledningarna i Värmland på sträckan mellan Munkfors och Kil.

Gammal luftledning byts ut mot ny och i samhällen där det idag är luftledning, bland annat i Munkfors, ersätts den med kabel i marken. Förstärkningen innebär att risken för längre strömavbrott minskas och att kapaciteten ökar.

Om arbetet

Arbetet sker längs med den gamla regionledningen. Aktuell sträcka är från Pråmdragarvägen, genom samhället och Näsets industriområde, korsande Munkerudsvägen och vidare fram till kraftstationen norr om Munkfors.

Arbetet startar i början av februari och beräknas att pågå 3-4 veckor. Då arbetet är beroende av passande mark- och väderförhållanden är det inte möjligt att ange exakt start och avslut.

En första återställning av marken sker i anslutning till arbetet och besiktning samt avslutande återställning, till exempel grässådd, genomförs senare i vår.

Eventuell påverkan:

  • Buller från arbetsmaskiner
  • Tung trafik

En första återställning av marken sker i anslutning till arbetet och besiktning samt avslutande återställning, till exempel grässådd, genomförs senare i vår.

Kontakta

Ellevios entreprenör Dalekovod

Milica Dragas
Tel. 070-611 71 71
Mail: milica.dragas@dalekovod.hr

Projektledare hos Ellevio

Jan-Olov Pallin
tel. 070-271 07 97
mail: jan-olov.pallin@ellevio.se

Tommy Nyhlén
tel. 073-029 33 25
mail: tommy.nyhlen@partners.ellevio.se

Länkar

Karta med arbetets sträckning på www.ellevio.se/munkfors

Publicering: 2023-01-24 | Ändrat: 2023-01-24
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut