Hoppa till huvudinnehåll
Jan-Olof Appel tar emot blommor när kommunfullmäktige tackar honom för sin tid som kommunchef.

Kommunchef Jan-Olof Appel tackades av i kommunfullmäktige

Jan-Olof Appel har varit kommunchef i Munkfors kommun sedan 2014. Idag gör han sin sista dag innan han går i pension.

Igår tackades Jan-Olof Appel av i kommunfullmäktige, efter tio års trogen tjänst.

– Vi har varit väldigt samspelta och det har fungerat otroligt bra mellan Jan-Olof och politiken. Det har hänt mycket och har varit tuffa perioder, med ett antal sena telefonsamtal och diskussioner. Men vi har ridit ur dem. Det är en otroligt häftig resa vi gjort tillsammans, säger Mathias Lindqvist (S), kommunalråd.

Det har varit tio händelserika år som präglats av många olika frågor att tampas med samtidigt som Jan-Olof drivit på en utveckling både genom att bygga upp och stärka kommunens organisation, men det har även blivit en del byggnader som byggts och förvärv som gjorts.

Byggnation och förvärv

Redan från start inleddes ett arbete mot en stor och framgångsrik omorganisering inom kommunen vilket trädde i kraft 2016. Då togs den vanliga hierarkiska modellen bort. Nämnder ersattes med utskott vilket resulterade i en bättre reda.

Förutom att centrum rustats upp med mer växtlighet i form av blommor och träd har även ett stabilt fibernät har byggts ut, vilket drivs av kommunens egna bolag och täcker i stort sett hela centrala delarna. Nästintill samtliga i Munkfors kommun har fått möjligheten att ansluta sig.

Han har också drivit på att bygga en ny permanent förskola, Lillmunken. Skolan byggdes i två våningar. På den tiden var det ganska ovanligt, men idag ser vi att nybyggda skolor nästintill uteslutande byggs på det viset på grund av de positiva miljöaspekterna.

När en fastighet från 1900-talets början lades ut för auktion ville Jan-Olof slå till och våren 2020 fylldes den gräddvita villan på centrum med barn. Den nya förskolan heter Villa Tallbacken har 54 platser. En annan skola i kommunen är Forsnässkolan – här har det istället skett en upprustning och ombyggnation. Sist ut blev arbetet med utemiljön, här har fokuset varit skapa en plats för rörelse.

För att få mer befolkning behövs det också bli fler bostäder – därför blev det även ett nytt hyreshus med 24 lägenheter. Vi möjliggjorde byggnation av Munkfors arena och Far Inn 62 förvärvades nyligen, vilket är i startgroparna för en spännande utveckling.

Oförutsedda händelser

Det har även varit många yttre omständigheter som Jan-Olof lyckats ta sig igenom. Redan ett år på posten kulminerade flyktingkrisen i Europa och en snabb omställning gjordes för att kunna ta emot ett stort antal flyktingar. Det har varit ett viktigt arbete och idag ser vi till exempel att utrikesfödda kvinnors sysselsättning i kommunen har ökat mest i landet.

Det kom en pandemi där kommunen var tidiga med att bli drabbade. Ett hårt och långdraget stabsläge blev vardag för kommunens anställda. Så fort pandemin började lägga sig drog sedan kriget i Ukraina i gång och det blev återigen läge att förbereda inför människor på flykt – vilket denna gång inte kom till Munkfors.

I september förra året blev kommunen utsatt för ett dataintrång och det blev återigen stabsläge. Många av de system som våra anställda arbetar i låg nere – något som skulle kunna ha blivit förödande om det inte vore för Jan-Olofs organisering samt våra medarbetare på samtliga poster som gjorde sitt yttersta för att verksamheterna skulle fortgå ändå.

Munkfors i topp

När Jan-Olof startade på kommunen sa han att han ville att vi skulle vara ”bäst på att vara små”. Detta är något som följt med genom åren, så hur har det gått?

  • Det har varit en god ekonomisk utveckling och bra resultat. Under Jan-Olofs tid har vi kunnat investera 250 miljoner kronor utan att låna särskilt mycket.
  • När många mindre kommuner får färre invånare har Munkfors befolkningsstatistik ökat stabilt.
  • Vi hamnar högt på flertalet rankinglistor, bland annat har vi hållit oss på topp-tre i Värmland i många år gällande näringslivsranking.
  • En av de utmärkelserna vi fått är Årets raket på Digitala samhällsgalan 2021.

Vi kan låta siffrorna tala för sig självt. Tack för din tid Jan-Olof Appel!

Publicering: 2024-02-28 | Ändrat: 2024-02-28
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut