Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till ny renhållningsordning

Nu kan du ta del av förslaget till ny Renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner. Du kan ta del av handlingarna digitalt via vår webb eller via utställningen i kommunens kontaktcenter.

Varje kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar av avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand. Avfallsplanen innehåller mål och visioner med avfallshanteringen för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors (SuToHaMu).

Avfallsplanen omfattar alla som bor och verkar inom ovanstående geografiska område. Detta inkluderar alla aktörer som kommer i kontakt med avfallshantering, företag, fastighetsägare och privatpersoner. Målen i denna avfallsplan har övergripande karaktär och syftar till att driva utvecklingen inom avfallsområdet så att alla berörda parter ytterligare minskar sin miljöpåverkan.

Förslag till ny renhållningsordning för SuToHaMu finns utställt för granskning under perioden 3 maj-3 juni 2022.

Ta del av förslaget via munkfors.se

Avfallsföreskrifter, pdf, 121 kB

Avfallsplan 2022-2030, huvuddokument, pdf, 730 kB

Avfallsplan 2022-230, bilaga, pdf, 120 kB

Ta del av förslaget i kommunhuset

Välkommen att besöka kommunens kontaktcenter, Smedsgatan 16, för att ta del av förslaget.

Öppettider: måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08:00-15:00.

Om du har synpunkter

Du som har synpunkter på renhållningsordningen med avfallsplan får framföra dessa skriftligt senast den 6 juni 2022 till:

Munkfors kommun, Box 13, 684 21 Munkfors eller via e-post: kommun@munkfors.se

Du som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan komma förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta renhållningsordningen med avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Publicering: 2022-05-13 | Ändrat: 2022-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se