Hoppa till huvudinnehåll
Mathias Lindquist, kommunalråd och Malin Lindh, förenings- och folkhälsostrateg samtalar med feriearbetarna Anastasia Pavlidou, Saga Ekblom och Madelene Strandberg.

Unga i Munkfors vill vara med och påverka samhället

En tredjedel av alla unga i åldrarna 15-25 har tyckt till i kommunens enkätundersökning om hur det är att vara ung i Munkfors.

I april 2021 antog kommunstyrelsen en folkhälsostrategi som ska skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för kommunens alla invånare. Via strategiarbetet blev det tydligt att det fanns få sätt för kommunens ungdomar att göra sina röster hörda.

– Vi insåg att vi behövde ta reda på vad unga i Munkfors vill och tänker. Vi skapade en enkät för att få en samlad bild av hur barn och unga upplever sin vardag i Munkfors kommun och hur de vill vara delaktiga, säger Malin Lindh, förenings- och folkhälsostrateg.

Feriearbetande ungdomar samlade in svar

För att öka möjligheten att få in fler svar tog kommunen hjälp av tre feriearbetande ungdomar i form av Anastasia Pavlidou, Saga Ekblom och Madelene Strandberg. Eftersom de själva är en del av målgruppen för enkäten ville kommunen ta hjälp av deras kontakter och nätverk för att nå ut till fler unga.

Unga vill påverka

Hela 66 procent av de svarande har angett att de vill påverka det som händer i Munkfors. Glädjande är också att sju procent kan tänka sig att gå med i ett politiskt parti och en femtedel har angett att de kan tänka sig att sitta med i en föreningsstyrelse.

76 procent av de svarande angav att de inte upplever att de har möjlighet att påverka utbudet av fritidsaktiviteter. Man har även lämnat förslag på aktiviteter man saknar, till exempel platser där unga kan mötas, exempelvis ungdomsgård, motorgård eller ytor där man kan spela musik utan att störa omgivningen.

Resultatet kommer att användas för att kunna fatta rätt beslut som rör barn och ungdomar och att kunna förbättra ungas villkor. Det kommer även att användas som utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, föräldrar och politiker.

Publicering: 2021-07-05 | Ändrat: 2021-07-05
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se