Hoppa till huvudinnehåll
Anna Hedberg, Regionchef, Svenskt Näringsliv, Birgitta Svensson, enhetschef Näringsliv Munkfors kommun och Mathias Lindquist, kommunalråd Munkfors

Tredje plats i Värmland när Svenskt Näringsliv presenterar rankingen för årets företagsklimat

Munkfors placerar sig åter igen i topp-tre skiktet i Värmland.

Munkfors har det bästa sammanfattande betyget i Värmland och det är företagen själva som svarat på enkäten för 2023 års företagsklimat. När den totala rankingen, där alla parametrar av svaren på frågorna och statistiken räknas samman, hamnar kommunen på plats 34 av Sveriges alla 290 kommuner och en tredje plats i Värmland.
Säffle hamnar med sin 17:e plats i Sverige på en första plats i Värmland och Grums endast en placering bättre än Munkfors, på plats 33 och därmed tvåa i länet.

Rankingen är inte lika viktig som hur företagen svarat på enkäten. Svaren är för oss viktigare att ta till sig och analysera. Vad kan vi stärka, hur kan vi bli bättre , hur kan vi göra det tillsammans med företagen? Att vi under många år varit topp tre i Värmland är ingen självklarhet. Vi måste hela tiden jobba med helheten, attityden och se till att företagen känner att vi bryr oss. Att vi är öppna för dialog om företagens behov och ger den service och hjälp vi kan och har möjlighet till, inom ramen för lagar och förordningar, säger Birgitta Svensson, enhetschef Näringsliv- Munkfors kommun.

Fokusområden inför 2024

Munkfors-Ransäters Näringslivsforum kommer nu tillsammans gå igenom svaren på enkäten som ligger till grund för själva rankingen. En del av deras arbete är att välja ut ett antal fokusområden att arbeta mer med utifrån hur företagen svarat. Ett område som man redan börjat samverka kring är kompetensfrågan.
Där kan man av svaren tydligt se att företagen får svårare och svårare att hitta rätt kompetens vid rekryteringar.

-Det finns utmaningar på flera plan men det gäller att se möjligheter, lära av andra och även samverka över kommungränserna. Kan vi stärka varandra i Värmland ger det positiva signaler och är bra för hela länets näringslivsutveckling.

Här kan du se hela rankinglistan med Sveriges alla kommuner
https://www.foretagsklimat.se/ranking

Publicering: 2023-09-20 | Ändrat: 2023-09-20
Sidansvarig: Birgitta Svensson | birgitta.svensson@munkfors.se
Skriv ut