Hoppa till huvudinnehåll

Ökad spridning av covid-19

Under de senaste veckorna har covid-19 ökat i Sverige och enligt Folkhälsomyndigheten finns risk att ökningen fortsätter ytterligare några veckor och kommer nå sin topp i början till mitten av januari.

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Under de senaste veckorna visar statistiken på en ökad spridning av sjukdomen. Samtidigt är även spridningen av RS-virus och influensa omfattande, vilket ytterligare ökar belastningen på sjukvården.

Undvik spridning

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när man är sjuk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19 med tre doser. Särskilt viktigt är det att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp tar sina rekommenderade påfyllnadsdoser mot covid-19, för att minska risken för allvarlig sjukdom och död, enligt myndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det finns skäl för utökade smittskyddsåtgärder på nationell nivå utifrån de nya scenarierna eller det aktuella läget. Däremot kan det komma att bli aktuellt med skärpta smittskyddsåtgärder lokalt eller regionalt inom hälso- och sjukvården eller omsorgsverksamheter.

Om du är ovaccinerad löper du större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Ingen testning av allmänheten

Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso- och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, för patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar samt omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

Publicering: 2022-12-22 | Ändrat: 2022-12-21
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut