Hoppa till huvudinnehåll

Munkfors och Karlstad är först ut med modellen iRiSK

Idag har Anna-Lena Andesen och Helene Hjärtquist på individ och familjeomsorgen (IFO) inom Munkfors kommun varit på på FoU Värmlands länsgemensamma utvecklingskonferens. De pratade om hur vi arbetar med riskbedömningar i ärenden gällande våld.

Om det skulle finnas en misstanke om att ett barn utsatts för våld och/eller upplevt våld mot en förälder har socialtjänsten en skyldighet i att utreda barnets behov av stöd och att bedöma risken för ytterligare våld.

Munkfors kommun har valt att använda sig utav metodstödet iRiSk (insatser och Risk-/Skyddsbedömningar för våldsutsatta barn). Stödet syftar till att öka kvaliteten i de barnutredningar där barnet eller en omsorgsperson har utsatts för våld i en nära relation.

Målet är att metodstödet ska ge ett bättre underlag för att bedöma graden av risk och valet av lämpliga insatser i form av skydd, stöd och behandling.

Föreläsning

Fredagen den 12 maj medverkade Anna-Lena Andersen och Helene Hjärtquist på den länsgemensamma utvecklingskonferensen där de pratade om metodstödet iRiSk, vilket Munkfors tillsammans med Karlstad är först ut i Värmland att använda sig utav.

– Storleken har ingen betydelse utan man kan vara förebildlig även som liten kommun. Vi hoppas bidra med inspiration i länets fortsatta arbete med implementering av modellen, säger Helene Hjärtquist, enhetschef öppenvården.

Publicering: 2023-05-12 | Ändrat: 2023-05-12
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut