Hoppa till huvudinnehåll

Innovationsstöd till satsning på ungas inflytande över landsbygdsutvecklingen

Falköpings och Munkfors kommun inleder en ny satsning för att öka och snabba på arbetet med ungas inflytande över lokal landsbygdsutveckling. Under ett år kommer unga processledare att tränas upp för att genomföra lokala workshops för unga, samt att arrangera samskapande hackatons där unga och kommunens beslutsfattare möts för att ta fram lokala lösningar som leder till konkret förändring.

Det är ett tvärsektoriellt och innovativt samarbete mellan Falköpings och Munkfors kommun, som drivs av föreningen Youth 2030 Movement med stöd av Glappet analysbyrå och framtidsbyrån Another Tomorrow. Satsningen får nu stöd av innovationsmyndigheten Vinnova för ambitionen att först testa och därefter skala upp metoden så att alla unga i Sverige får liknande förutsättningar att påverka sin hemkommun.

– Munkfors kommun har under en längre tid velat ha in ungas röster i utvecklingsarbetet. Problemet har varit att vi inte vetat hur vi ska göra . Denna satsning kommer att ge oss en mycket bra öppning på den processen och ett bra verktyg att jobba vidare med. I vår process kommer även Torsby kommun att ingå eftersom vi jobbar tillsammans i flera andra satsningar, säger Malin Lindh, Förenings- och Folkhälsostrateg i Munkfors kommun.

Bara två av tio unga mellan 13-25 år vet hur de kan påverka sin kommun enligt MUCF:s rapport “Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla, ung idag 2021”. Denna samhällsutmaning har de flesta kommuner idag ingen fungerande lösning på samtidigt som gapet mellan unga och den lokala demokratins traditionella system ökar.

– Målet är att satsningen ska visa på hur små och mellanstora kommuner ska kunna implementera och skapa långsiktiga strukturer för ungas inflytande och delaktighet, oberoende av resurser lokalt. Genom det här initiativet vill vi hitta mekanismer och metoder som fler kommuner kan ta del av, säger Marlene Claesson, generalsekreterare, Youth 2030 Movement.

I ett jämlikt samhälle är demokratin tillgänglig och öppen, för alla på lika villkor. Unga som bor på landsbygden, unga med funktionsnedsättningar och unga som lever i socio-ekonomisk utsatthet är bara några av alla de grupper av unga som idag helt eller delvis saknar inflytande i sitt närområde.

– Vi på Another Tomorrow är vana att navigera komplexa framtidsfrågor och stödja förändringsprocesser på ett långsiktigt hållbart och skalbart sätt. Genom prototyping kortar vi ner lärandeprocessen samt öppnar upp för fler perspektiv att delta i utvecklingen. Vi ser fram emot att involvera unga i olika åldrar och från olika bakgrunder i forum med beslutsfattare för att låta deras kreativitet, unika perspektiv och idéer komma till tals och utforska nya sätt att lösa de utmaningar de ser i sitt närområde, säger Karin Wåhlberg, Head of Business Design på Another Tomorrow.

Satsningen avslutas i slutet av 2022 med en nationell spridningskonferens för kommuner och andra aktörer som vill arbeta på nya sätt för att öka ungas delaktighet och inflytande.

Publicering: 2021-10-14 | Ändrat: 2021-10-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se