Hoppa till huvudinnehåll

I samband med skolstarten – viktigt med giltig e-legitimation

Förhoppningsvis kommer inte covid-19 att spridas lika mycket som i våras. Men det finns risk att du ändå behöver provtas för covid-19. Därför är viktigt att du som fyllt eller snart fyller 13 år ordnar med egen e-legitimation, om du inte redan har det, så att du vid behov kan använda egenprovtagning för covid-19.

Munkfors kommun har tackat ja till Region Värmlands erbjudande om att ha provtagningskit för covid-19 på plats på Forsnässkolan för att vid kunna bidra till en snabb provtagning av närkontakter i skolan. Provtagningen kräver att man har en godkänd e-legitimation för att man ska kunna registrera sin provtagning på 1177.se.

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19 för alla som fyllt 6 år. Från det att man fyllt 13 år behöver man själv kunna logga in med en giltig e-legitimation via e-tjänsterna på 1177.se för att använda sig av egenprovtagning. Vårdnadshavare får inte agera ombud för barn över 12 år när det gäller e-tjänsterna på 1177.se, detta är nationella regler. Det är därför viktigt att du som fyllt 13 har en egen e-legitimation som fungerar för inloggning på 1177.se. Godkänd e-legitimation för inloggning i e-tjänsterna är Bank-id och Freja e-id plus.

Bank-id

Bank-id beställs hos din bank. Bankerna har olika krav på ålder, men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av vårdnadshavaren. Observera att så kallat mobilt säkerhets-id inte fungerar för inloggning i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

Freja e-id plus

Freja e-id plus är en gratis, svensk e-legitimation. För att skaffa Freja e-id plus behöver du ha en smartmobil eller surfplatta, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. När appen är nerladdad och registrering klar behöver du ta med telefon
och ID-handling till ett godkänt e-id-ombud. Den som är under 18 år måste ha tillstånd av sin vårdnadshavare.

Kontrollera gärna att du kan logga in på 1177.se med din e-legitimation!

Egenregistrerade provtagningskit

Om det blir smittspridning i skolmiljö under hösten kan provtagning på skolorna komma att genomföras med så kallade egenregistrerade provtagningskit. Egenregistrerade provtagningskit innebär att provtagningen inte behöver bokas i förväg via e-tjänsterna på 1177.se, utan den som ska provtas registrerar själv provet via e-tjänsterna i samband med egenprovtagningen.

Beslut om provtagning i samband med smittspårning av närkontakter sker i samråd mellan skolan och Smittskydd Värmland. Hur provtagning och inlämning ska gå till anpassas efter situationen och kan vara olika på olika skolor och vid olika tillfällen.

I stora drag ser det ut så här:

• Berörda elever och personal får provtagningskiten i skolan.
• Provtagningen genomförs som egenprovtagning i skolan eller i hemmet. Elever kan behöva stöd av vuxen i samband med provtagning och registrering.
• För att registrera provet i e-tjänsterna på 1177.se krävs giltig e-legitimation.
• Skolan samlar in genomförda prov för vidare distribution till analys.
• Provsvaret visas i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

Dokument och länkar

Publicering: 2021-08-19 | Ändrat: 2021-08-19
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut