Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: Tyck till om Översiktsplanen 2023

Översiktsplanen ska beröra ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till mark- och vattenanvändning. Som en tidig medborgardialog har vi skapat en enkät där du kan svara på ett antal frågor kring dessa områden.

Munkfors kommun ska verka för en god kultur både i stads- och landskapsmiljö. Därför behöver vi ett handlingsprogram. Det är varje kommuns skyldighet att upprätta en aktuell översiktsplan, som omfattar beslut inom samtliga samhällsområden.

Den är inte bindande men ska formulera den långsiktiga ambitionen om vår framtida livsmiljö genom att riktlinjer för kommunens nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning.

Förra översiktsplanen färdigställdes 2013. Nu har en tillfällig beredning tillsats av kommunfullmäktige som ska arbeta fram en ny.

Medborgardeltagande

Kommuninvånarnas kunskaper och synpunkter är värdefulla kring översiktsplanen. Vi söker enkätsvar från personer i så spridda åldrar som möjligt.

Frågorna rör följande ämnesområden; ”Miljö och natur”, ”Kultur, fritid och förening”, ”Kommunikationer och transporter”, ”Bygga, bo och arbeta” samt ”Utbud och service”. Du kan välja att svara på alla frågor eller välja de ämnen och frågor som intresserar dig mest.

I och med att vissa frågor innehåller kartmaterial rekommenderas det att du använder dator för enklast navigering. Du kan navigera runt och zooma in och ut på kartorna.

När enkäten är färdig finns möjlighet att ge fritextsvar som komplettering till enkäten. Kom ihåg att ditt fritextsvar kan göra att du inte längre är anonym.

Enkäten görs på webben. Behöver du hjälp att fylla i kan du besöka biblioteket. Där finns dator att låna.

Svara på enkäten senast: 11 december

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Läs mer om översiktsplanen på munkfors.se

Länkar på andra sidor

Enkät: Tidig medborgardialog inför Översiktsplanen 2023

Publicering: 2023-11-13 | Ändrat: 2023-11-13
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut