Hoppa till huvudinnehåll

Covid-19-september

28 september klockan 14.05

Tillsammans för trygga besök på våra särskilda boenden

1 oktober 2020 upphör det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden. Verksamheten för omsorg och stöd ansvarar då för att besök utförs på ett tryggt och säkert sätt.

Du som bor i ett av kommunens särskilda boenden är fri att själv ta emot besök om du önskar från och med 1 oktober. För att säkerställa att framtida besök sker under trygga och säkra former har Munkfors kommun tagit fram lokala rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer.

- Vi vet att detta är ett mycket efterlängtat besked, både för anhöriga och våra vårdtagare. Däremot kvarstår vår skyldighet att fortsätta ta till försiktighetsåtgärder för att förhindra att smittan kommer in i våra verksamheter, säger Malin Holm, medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Respektera våra riktlinjer under ditt besök

Eftersom smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår i samhället är vår viktigaste uppgift att skydda våra äldre. I nuläget finns ingen smitta i våra verksamheter och det vill vi ska fortsätta. Nu behöver vi hjälpas åt för att vi ska kunna erbjuda säkra besök hos oss.

Ring och boka tid

Ring avdelningen för att boka tid för besök. Besök tas emot efter 13.00 (måndag till söndag). Varje avdelning tar endast emot ett besök i taget. Detta för att vi ska ha kontroll över hur många besökare som vistas på avdelningen.

Besökstiden får vara max en timme. Detta för att fler besökare ska få möjlighet att hälsa på sina anhöriga under dagen.

Vi möter upp dig

Huvudentréerna till våra särskilda boenden är låsta. Ring på klockan så möter våra medarbetare upp och leder dig till din anhöriges rum. Inga besök får ske i allmänna utrymmen. Efter besöket leder personalen dig ut.

Du är symtomfri

Du ska vara frisk och inte ha några övre luftvägssymtom (snuva, halsont, feber, hosta).

Max två personer

Max två personer får komma på besök hos den enskilde vårdtagaren.

Var noga med hygien

Håll avstånd. Sprita händerna före och efter besök. Vi rekommenderar dig att bära besöksvisir. Visir lånar du av oss.

25 september klockan 08.00

Munkfors kommun tagit fram affischer som kommer att möta dig när du besöker våra särskilda boenden från och med 1 oktober när besöksförbudet hävs.

Munkfors kommuns affischer för säkra besök (pdf, 273 kB)

 

 

17 september klockan 11.29

Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober.

Beslutet grundar sig på att smittspridningen minskar i samhället och att de särskilda boendena har förbättrat arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen av covid-19.

-  Beskedet var mycket väntat. Att hålla stängt är ohållbart i längden eftersom det kan leda till ensamhet, psykisk och fysisk ohälsa bland vårdtagare och deras anhöriga, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Trygga och säkra besök

Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram rekommendationer som stöd för hur besöken ska genomföras. Dessa ska innehålla instruktioner kring besöksrutiner med fokus på avstånd och hygien. Verksamheten ansvarar sedan för att besöken sker på ett säkert sätt.

- Vi kommer nu, utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv som är på väg, att arbeta fram en lokal rutin för hur besöken ska kunna genomföras under säkra former. Vi vet ju vilka stora konsekvenser det får om smittan kommer in i våra verksamheter, säger Malin.

Om smittspridningen ökar lokalt ser Folkhälsomyndigheten över möjligheterna att utfärda lokala restriktioner och eventuell avrådan från besök.

Anhöriga måste ta sitt ansvar

Nu när det snart blir möjligt att besöka sina äldre är det av stor vikt att anhöriga tar sitt ansvar och inte går dit när man är sjuk. Viktigt är också att kontrollera vilka rutiner som gäller på äldreboendet man ska besöka.

Publicering: 2020-10-19 | Ändrat: 2020-10-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se