Hoppa till huvudinnehåll

Covid-19-december

28 december klockan 13.00

Bekräftat fall av covid-19 i verksamheten för omsorg och stöd

En medarbetare inom verksamheten för omsorg och stöd har testats positivt för covid-19.

- Vi kan inte kommentera det enskilda fallet på grund av sekretess. Jag har informerat berörda personer och verksamheten som hanterar frågan, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sköterska.

Nära samarbete med Smittskydd Värmland

Kommunens medarbetare inom omsorg och stöd är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi har väl inarbetade rutiner och arbetar alltid enligt regionala och nationella riktlinjer. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har även varit i kontakt med Smittskydd Värmland under morgonen.

- I nuläget bedömer smittskydd att det inte är aktuellt med en smittspårning. Detta med anledning av att skyddsutrustning i form av munskydd och visir har använts på korrekt och föredömligt sätt. Däremot vill vi att våra medarbetare är extra uppmärksamma på symtom. Vi fortsätter också att provta både vårdtagare och medarbetare om det finns symtom, säger Malin Holm, medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Håll i och håll ut

Det är viktigt att vi alla fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Ett stort ansvar vilar på varje individ när det gäller handhygien, att stanna hemma om man är sjuk och undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt.

– Det är första fallet av covid-19 som vi haft på länge inom verksamheten för omsorg och stöd. Smittan finns överallt i samhället och att vi börjar få fall igen är ett väntat händelseförlopp. Munkfors kommun var hårt drabbat under våren, men med all erfarenhet och kunskap som vi har i ryggsäcken känner vi oss tryggare och bättre förberedda, säger Malin.

26 december klockan 13.30

En medarbetare på Lillmunkens förskola har testats positivt för covid-19. Fram till nu har vi i stort sett varit förskonade från bekräftade fall i våra skolor, men med tanke på hur smittspridningen ser ut i samhället just nu så var det inte oväntat. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi alla fortsätter att följa de allmänna råden.

Alla vårdnadshavare till barn på Lillmunkens förskola har under dagen fått ett informationsbrev samt SMS.

Ta del av brevet i sin helhet, pdf 167 kB

Vi välkomnar alla friska barn

Förskolan är öppen som vanligt nu på måndag för alla som behöver barnomsorg. Om det är möjligt ser vi gärna att barnen är hemma till 5 januari.

Tänk på att vara extra uppmärksam på symtom, även om de är milda. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär och generell muskelsmärta.

Så jobbar vi

Munkfors kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer vid konstaterade fall av covid-19 i våra skolverksamheter. Alla skolor i Munkfors kommun har också tagit fram handlingsplaner som ska hjälpa till att skapa en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt i dessa tider.

Säker hämtning och lämning

Hämtning och lämning ska precis som tidigare ske utomhus i största möjliga mån. Om det inte är möjligt lämna/hämta barn utomhus får vårdnadshavare göra detta endast utanför entrén till förskolan. Sms:a eller ring till avdelningen så möter personal upp.

Tack för att du håller i och håller ut

Förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande. För att kunna ha öppna förskolor med frisk personal är det viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt och göra det vi kan för att bromsa smittspridningen.

Får vi ny information som berör dig som vårdtagare så kommer vi att hålla dig uppdaterad via Infomentor och vår webb munkfors.se.

Viktiga länkar 

Region Värmland: information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19

Folkhälsomyndigheten: information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Förskolans handlingsplan för coronasäkrad verksamhet, pdf 178 kB

Munkfors kommuns webbsida för samlad information om covid-19

22 december klockan 16.30

I Munkfors kommun finns i nuläget fyra bekräftade fall i allmänheten. Det finns inga bekräftade fall i kommunens verksamheter. Vi fortsätter att provta både personal och vårdtagare när symtom föreligger.

Munkfors kommuns stabsgrupp följer utvecklingen av covid-19 även under jul och nyår. I december har webben uppdaterats dagligen med information om covid-19. Under jul och nyår kommer uppdateringar att ske 28 december, 30 december och 4 januari. Därefter övergår kommunen till dagliga uppdateringar igen.

Besök på våra särskilda boenden under jul och nyår

Inför jul och nyår rekommenderar vi att man inte tar hem sina anhöriga som bor på något av kommunens särskilda boenden med hänsyn till den smittspridning som råder i nuläget. Eftersom smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår i samhället är vår viktigaste uppgift att skydda våra äldre. I nuläget finns ingen smitta i våra verksamheter och det vill vi ska fortsätta. Nu behöver vi hjälpas åt för att vi ska kunna erbjuda säkra besök hos oss.

Tänk på detta när du kommer på besök hos oss:

Ring och boka tid

Ring avdelningen för att boka tid för besök. Besök tas emot efter 13.00 (måndag till söndag). Varje avdelning tar endast emot ett besök i taget. Detta för att vi ska ha kontroll över hur många besökare som vistas på avdelningen.

Besökstiden får vara max en timme. Detta för att fler besökare ska få möjlighet att hälsa på sina anhöriga under dagen.

Vi möter upp dig

Huvudentréerna till våra särskilda boenden är låsta. Ring på klockan så möter våra medarbetare upp och leder dig till din anhöriges rum. Inga besök får ske i allmänna utrymmen. Efter besöket leder personalen dig ut.

Du är symtomfri

Du ska vara frisk och inte ha några övre luftvägssymtom (snuva, halsont, feber, hosta).

Max två personer

Max två personer får komma på besök hos den enskilde vårdtagaren.

Var noga med hygien

Håll avstånd. Sprita händerna före och efter besök. Vi rekommenderar dig att bära besöksvisir. Visir lånar du av oss.

21 december klockan 17.00

Konsekvenser av de allmänna råden i Munkfors kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras under den tid som de allmänna råden gäller.

Här kan du ta del av hur Munkfors kommun kommer att anpassa våra verksamheter till de nya allmänna råden.

18 december klockan 18.00

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

Ta del av restriktionerna 

17 december klockan 16.30

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Denna vecka rapporterar regionen att smittspridningen har ökat i Värmland under de senaste veckorna. Sedan förra veckan har smittskydd också noterat en ökning av antalet bekräftade fall i äldre åldersgrupper. Flest fall återfinns dock fortsatt bland unga vuxna och medelålders.

Här kan du läsa Region Värmlands lägesbild för vecka 51

I Munkfors kommun rapporteras fyra nya fall. I nuläget finns dessa bland allmänheten och inte i våra verksamheter. Detta innebär inte att vi kan slappna av. Nu måste vi fortsätta hålla i och hålla ut.

 •  Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik röra näsa, ögon och mun
 • Arbeta hemma
16 december klockan 11.30

Forsnässkolan övergår till distansstudier resten av terminen

Smittskydd Värmland rekommenderar att regionens högstadieskolor övergår till distansstudier resten av innevarande termin. Kommunstyrelsens ordförande i Munkfors kommun har under onsdagen fattat beslut om att följa Smittskydds rekommendation.

Ta del av nyheten i sin helhet via denna länk 

15 december klockan 16.00

Digitalt kommunfullmäktige 22 december

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast tar del av kommunfullmäktiges sammanträde digitalt den 22 december. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Munkfors kommun erbjuder allmänheten att ta del av kommunfullmäktiges sammanträde digitalt tisdag 22 december klockan 18.30.

Så deltar du digitalt

Skicka din e-post till kommun@munkfors.se så får du ett mail i retur med länk till mötet samt handlingar.

14 december klockan 11.30

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Länkar

11 december klockan 15.00

SMS om covid-19

Måndagen 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet. Sms:et skickas ut mellan klockan 09.00 och 19.00.

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden. Sms:et kommer inte att ha ett telefonnummer som avsändare, istället kommer det att stå "Fohm, MSB" i avsändarraden.

I sms-meddelandet står det:

”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation". Meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet.

Informationen i meddelandet har tagits fram av MSB och Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen. Meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter.

Länkar

10 december klockan 16.00

I Munkfors kommun finns nu tre bekräftade fall i allmänheten enligt Region Värmlands veckostatistik. Det finns inga bekräftade fall i kommunens verksamheter. Vi fortsätter att provta både personal och vårdtagare när symtom föreligger.

Smittspridningen i Värmland fortsätter att ligga på en hög nivå och antalet bekräftade fall har ökat ytterligare. Fler patienter har varit i behov av vård på sjukhus under perioden, men liksom tidigare är det förhållandevis få som vårdas inom intensivvården på grund av covid-19. Nu är det viktigt att vi tänker till både en, två och tre gånger om hur vi kan fira jul och nyår så säkert som möjligt.

Länkar

Region Värmlands veckostatistik 

9 december klockan 17.00

Regeringen föreslår tillfällig pandemilag

Regeringen föreslår att en tillfällig pandemilag för covid-19 ska gälla från den 15 mars 2021 till och med mars 2022. Syftet med lagen är att fler verksamheter än idag ska kunna omfattas av smittskyddsregler.

Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda aktörer.

Verksamheter som föreslås omfattas är:

•    allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
•    platser för fritids- eller kulturverksamhet
•    handelsplatser
•    kollektivtrafik
•    användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Det föreslås också en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats.

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att besluta om mer långtgående åtgärder för att förhindra trängsel. Det kan handla om nedstängning av till exempel butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.

Ta del av utkastet på tillfällig Pandemilag för covid-19 på regeringens webb

8 december klockan 16.30

Begränsa ditt umgänge under storhelgerna

Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. I år är det tyvärr inte lämpligt. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas.

Från och med 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets

Risken för att få, och sprida covid-19 vidare, ökar ju fler man träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar. Att hålla avstånd, träffas utomhus eller digitalt minskar risken för smittspridning. Nya nära kontakter bör begränsas. Umgänge bör bara ske i en mindre krets. Du bör också undvika att ingå i flera olika kretsar. Ju färre som samlas desto bättre. Det är också viktigt att undvika aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel alla situationer där trängsel kan uppstå.

Res säkert

Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med. Du bör också säkerställa att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19. Planera din resa så att du kan välja platsbokning, välj andra sätt att färdas än kollektivtrafik och allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds. I första hand bör du välja andra sätt att transportera dig, som att gå, cykla eller ta egen bil. Undvik avgångar med trängsel.

Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning säkerställer att möten kan ske på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att säkerställa att den som uppvisar minsta symtom på covid-19 avstår från att träffas. Så länge inget förbud införts får besök på särskilda boenden för äldre göras. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Länkar

Nyheten i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webb

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

7 december klockan 16.30

I Munkfors kommun finns två bekräftade fall i allmänheten. Det finns inga bekräftade fall i kommunens verksamheter. Vi fortsätter att provta både personal och vårdtagare när symtom föreligger. I dagsläget är det ett högt tryck på sjukhusvård inom regionen, både av covid-19 och andra orsaker.

Respektera våra riktlinjer under ditt besök
I nuläget finns ingen smitta i våra verksamheter och det vill vi ska fortsätta. Nu behöver vi hjälpas åt för att vi ska kunna erbjuda säkra besök hos oss.

Ring och boka tid
Ring avdelningen för att boka tid för besök. Besök tas emot efter 13.00 (måndag till söndag). Varje avdelning tar endast emot ett besök i taget. Detta för att vi ska ha kontroll över hur många besökare som vistas på avdelningen.

Besökstiden får vara max en timme. Detta för att fler besökare ska få möjlighet att hälsa på sina anhöriga under dagen.

Vi möter upp dig
Huvudentréerna till våra särskilda boenden är låsta. Ring på klockan så möter våra medarbetare upp och leder dig till din anhöriges rum. Inga besök får ske i allmänna utrymmen. Efter besöket leder personalen dig ut.

Du är symtomfri
Du ska vara frisk och inte ha några övre luftvägssymtom (snuva, halsont, feber, hosta).

Max två personer
Max två personer får komma på besök hos den enskilde vårdtagaren.

Var noga med hygien
Håll avstånd. Sprita händerna före och efter besök. Vi rekommenderar dig att bära besöksvisir. Visir lånar du av oss.

Inför jul och nyår rekommenderar vi att man inte tar hem sina anhöriga som bor på något av kommunens särskilda boenden med hänsyn till den smittspridning som råder i nuläget. Eftersom smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår i samhället är vår viktigaste uppgift att skydda våra äldre.

4 december klockan 15.00

Vaccin mot covid-19 först till dem som behöver skyddet mest

Folkhälsomyndigheten preciserar nu rekommendationen om vilka grupper som i allra första hand bör erbjudas vaccin mot covid-19. Personer som bor på särskilda boenden för äldre hör till dem som bör ges förtur när de första doserna kommer.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Inledningsvis, när de första vaccindoserna kommer till Sverige, behöver de först och främst gå till personer som har det allra största behovet av skydd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför i myndighetens andra delredovisning att följande grupper erbjuds vaccination först – och i följande prioriteringsordning om volymerna är begränsade:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
 • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
 • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Totalt ingår omkring 600 000 personer i dessa främst prioriterade grupper.

Rekommendationen kommer att uppdateras och anpassas utifrån läget när det gäller sjukdomsbördan och smittspridningen i samhället. Vilka vacciner som blir godkända för användning, och vilka grupper de är godkända för och rekommenderas till, kommer också att vägas in.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är ett stöd till regionernas egna beslut om vaccination, och ett underlag för dem att kunna ta beslut utefter olika förutsättningar.

Det är regionerna som ansvarar för att vaccinationerna utförs när godkänt vaccin finns att tillgå. Det beräknas ske någon gång i januari 2021, eller tidigare beroende när vaccin blir godkänts och när vaccination kan utföras enligt plan.

3 december klockan 15.00

Munkfors kommun har inga bekräftade fall av covid-19 i sina verksamheter. Dock finns två konstaterade fall bland allmänheten enligt Region Värmlands veckostatistik.

Ta del av Region Värmlands lägesbild för vecka 49

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Landets gymnasieskolor bör från den 7 december delvis stänga och övergå till fjärr- och distansundervisning till och med den 6 januari. Det rekommenderar Folkhälsomyndigheten.

2 december klockan 15.00

Folkhälsomyndighetens myndighetsgemensamma pressträffar kommer att fortsätta att hållas som vanligt fram till jul och två gånger i veckan även under jul- och nyårshelgerna. Alla träffar sker digitalt och kan ses på Folkhälsomyndighetens Youtube-kanal.

De datum som pressträffar kommer att hållas, klockan 14.00, är:

 • Tisdagen den 22 december
 • Lördagen den 26 december
 • Tisdagen den 29 december
 • Lördagen den 2 januari
 • Tisdagen den 5 januari
 • Torsdagen den 7 januari
1 december klockan 15.00

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs nyheten i sin helhet 

Publicering: 2020-12-02 | Ändrat: 2021-06-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se