Hoppa till huvudinnehåll

Covid-19-januari 2020 – Copy of #19672

25 januari klockan 15.30

Detta gäller i samband med inreseförbud till Norge

Folkhälsomyndigheten förtydligade på måndagen att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare, det gäller även vård- och omsorgspersonal.

Norska myndigheter bekräftade under den gångna helgen att man påvisat flera fall av den brittiska coronavirusvarianten, som misstänks kunna vara mer smittsam, och att man befarar ett större utbrott orsakat av detta virus i Norge.

Med anledning av detta meddelade Folkhälsomyndigheten att Norge klassas som ett riskland för virusvarianten. Det innebär att resande från Norge omfattas av förhållningsregler enligt smittskyddslagen, vilket i förlängningen har påverkan på framför allt arbetspendlarna.

Informationen nedan ger en utförlig information om vad som gäller.

Inresande från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien (ej transit eller arbetspendling) senaste 14 dagarna

 • ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel.
  Detta gäller i sju (7) dagar sedan inresa till Sverige.
 • ska provtas så snart som möjligt efter att de har kommit till Sverige (gäller även för asymtomatiska).
 • provtagning ska upprepas på den 5:e dagen efter avresan från landet. Om det första provet är negativt och det gått mer än sju (7) dagar sedan avresa från landet är upprepad testning inte aktuell.
 • Minst ett prov ska tas om det är mindre än 14 dagar sedan resenären kom till Sverige.
 • Gäller barn och vuxna. Barn under 6 år provtas inte.

Vårdpersonal (hälso- och sjukvård samt omsorg) som är hushållskontakt till resenär som varit i riskland de senaste 14 dagarna (ej transit eller arbetspendling)

 • ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel. Detta gäller under samma period som resenärens (se ovan).
 • provtas vid symtom.

Övriga hushållskontakter till resenär (ej transit eller arbetspendling)

 • bör stanna hemma i väntan på resenärens provsvar. Helst bör man invänta provsvar på prov nr 2 innan återgång till normala aktiviteter, men det är inget krav.
 • uppmanas i enlighet med de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att arbeta hemifrån, vara mycket uppmärksamma på milda symtom och undvika nära kontakt med andra personer.
 • provtas vid symtom.
 • gäller både barn och vuxna.

Arbetspendling

 • arbetspendlaren ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet.
 • om länderna arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det.
 • den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal inkl. tandvård, som alltså kan arbeta.
 • om den som arbetspendlar bor i Norge och arbetspendlar till Sverige ska denna person provtas för SARS-CoV-2 en gång per vecka.

Allmänt

 • Tidigare rekommendationer om hantering av inresande från riskländer och deras hushållskontakter gäller nu även för Norgeresenärer.
 • Gränsen mot Norge är stängd sedan natten mellan 24-25 januari, detta utifrån att man vill minska risken för att det blir trängsel i Sverige när Norge nu stänger ned. Alltså i analogi med gränsstängningen mot Danmark.
 • Det som avviker från hanteringen av resande från Danmark är att Norge nu ingår i riskländerna (de övriga är Storbritannien, Sydafrika och Brasilien) för virusvariant av SARS-CoV-2. Det gör inte Danmark, vilket är ytterligare en dimension. Man kan därför inte likställa arbetspendling till Norge med Danmark.
 • Ovanstående regler gäller endast för resande/arbetspendlare och deras hushållskontakter, Närkontakter, det vill säga de som inte bor i samma hushåll (t ex arbetskamrater) berörs inte av reglerna.

Länkar

22 januari klockan 16.30

Region Värmland öppnar tolv vaccinationsmottagningar på elva orter i fas 2

Den första fasen av vaccinationen mot covid-19 pågår. I den andra fasen utökas vaccinationen och kommer då att genomföras vid tolv vaccinationsmottagningar på elva orter runt om i länet.

– Vi har valt dessa platser för vaccinationsmottagningar utifrån möjlighet att ha lokalerna nära så många som möjligt i länet samtidigt som vi kan distribuera vaccinet på ett säkert sätt, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

En annan viktig orsak är att säkerställa att den ordinarie hälso- och sjukvården fungerar.

– Vi behöver kunna ge hälso- och sjukvård till alla patienter samtidigt som vi ska vaccinera alla som är 18 år eller äldre, säger Madelene Johanzon.

Vaccination på den mottagning som passar dig

Du kan välja att vaccinera dig på vilken vaccinationsmottagning du vill, dock behöver du ta båda doserna vid samma mottagning. Du kommer att få information om adressen till vaccinationsmottagningen när du bokar.

– Vi håller just nu på att teckna avtal för lokalerna och kommer såklart att informera när det blir klart, säger Anders Nordmark.

Än finns inga tider att boka

Du som ingår i fas 2 kommer själv att kunna boka din tid för vaccination digitalt eller via ett särskilt telefonnummer för tidsbokning. Arbete med detta pågår och mer information kommer när det börjar bli dags för dig att boka tid. Observera att du inte kan boka tid via din vårdcentrals telefonrådgivning eller sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon.

Följ gärna regionens olika informationskanaler, som nyhetsflödet på regionvarmland.sewebbplatsen 1177.se och sociala medier, för att få uppdaterad information.

Region Värmland kommer att skicka brev

Så snart det är möjligt att boka tid kommer Region Värmland att skicka ut brev till alla som i år är 70 år och äldre och är folkbokförda i Värmland med information om hur man går tillväga för att boka sin tid.

Här är orterna där du kan vaccinera dig

Vaccinering kommer att ske på följande orter:

 • Arvika
 • Charlottenberg
 • Filipstad
 • Hagfors
 • Karlstad
 • Kristinehamn
 • Likenäs
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng

Karta över vaccinationsorter (pdf)

Länkar

21 januari klockan 16.30

Flera restriktioner förlängs

Följande restriktioner kommer att förlängas med anledning av spridningen av covid-19, meddelar regeringen.
 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Detta förbud kommer att förlängas till och med 7 februari 2021.
 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Detta kommer att förlängas till och med 7 februari 2021. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs till och med 1 april 2021. Den justeras något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd fortsatt används i kollektivtrafik under rusningstrafik.
 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till och med 7 februari 2021.
 • Folkhälsomyndigheten har begärt att barn och unga födda 2005 och senare ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation.
20 januari klockan 15.00

Sant eller falskt - tänk på detta när du bedömer information

Inom journalistiken finns de sex klassiska frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? som ska besvaras så sanningsenligt som möjligt. Frågorna går att översätta till konkreta tips när du bedömer information med ett källkritiskt filter.

1. Vad?

Vilken sorts information rör det sig om - är det personliga åsikter eller fakta? Finns det källhänvisningar som går till ställen som bekräftar påståendet?

2. När?

Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant? När gjordes senaste inlägget eller uppdatering av uppgifterna?

3. Var?

Var är uppgiften publicerad - på en privat blogg, som ett inlägg på sociala medier, på ett företags hemsida, på en mediesajt? Om informationen återfinns på en mediesajt - finns det en ansvarig utgivare för sajten? En mediesajt med ansvarig utgivare har större trovärdighet än en mediesajt som inte har det.

Kan du hitta informationen genom andra källor? Information från endast en källa bör behandlas med stor försiktighet.

4. Hur?

Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

5. Vem?

Vem ligger bakom informationen? En myndighet, en organisation, ett företag eller en forskare? Kan du hitta ursprungskällan?

6. Varför?

Varför finns informationen? Är det någon som vill sprida åsikter eller information, väcka debatt eller underhålla? Är någon ute efter att tjäna pengar genom att du till exempel klickar på en annonslänk? Vem tjänar på att du sprider informationen? Fundera på hur budskapet kan ha utformats för att förändra ditt tänkande och agerande.

Källa: msb.se

19 januari klockan 15.00

Vaccineringen i Munkfors går enligt plan

Kommunerna i länet jobbar för högtryck för att så många som möjligt ska bli vaccinerade mot covid-19. Första fasen i vaccinationen är igång och går helt enligt plan i Munkfors kommun.

Vi har under denna och föregående vecka vaccinerat klart med dos 1 på våra särskilda boenden Björkdungen och Björkbacken. Dos två kommer att ges efter tre veckor.

Under denna vecka har vi även börjat vaccinera våra vårdtagare inom hemtjänsten. Förhoppningen är att kommunen ska kunna börja vaccinera personal inom verksamheten för omsorg och stöd i mitten av februari. Vaccinering sker löpande.

Att ge själva sprutan går fort, men det är förberedelserna innan själva sticket som är oerhört tidskrävande.

- Samtycke ska inhämtas, ordination ska ges från läkare, handhavandet, förvaringen och beredningen av vaccinet tar mycket tid. Vi måste också ta hänsyn till vissa läkemedel innan vaccin ges till våra vårdtagare, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som styr i vilken ordning vaccineringen genomförs. Prioriterade grupper vaccineras först. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under fas 1 som pågår i detta nu är det kommunerna som får tillgång till vaccin så att de kan vaccinera på sina särskilda boenden, vård- och omsorgspersonal och inom hemtjänsten.

Fas två, som bland annat innefattar personer som är 70 år och äldre, inleds i februari.

Den bredare allmänheten, det vill säga invånarna som är 18 år eller äldre, kommer troligen att erbjudas vaccin först under andra kvartalet 2021.

Folkhälsomyndighetens prioritetsordning (extern länk)

Går inte att boka tid för vaccination ännu

I nuläget går det inte att boka tid för vaccin mot covid-19. Men tidsbokning för personer inom den andra fasen kommer vara möjlig att göra digitalt med hjälp av e-legitimation. Det kommer också att finnas ett särskilt telefonnummer för tidsbokning.

Mer information om vaccinet och hur du gör för att boka tid för vaccination kommer att finnas på webbplatsen 1177.se.

Länkar

18 januari klockan 10.30

En medarbetare på Munkerudsskolan har testats positivt för covid-19. Fram till nu har vi i stort sett varit förskonade från bekräftade fall i våra skolor, men med tanke på hur smittspridningen ser ut i samhället just nu så var det inte oväntat. Därför är det nu viktigare än någonsin att vi alla fortsätter att följa de allmänna råden.

Vi välkomnar alla friska barn

Skolan är öppen som vanligt. Tänk på att vara extra uppmärksam på symtom, även om de är milda. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär och generell muskelsmärta.

Så jobbar vi

Munkfors kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer vid konstaterade fall av covid-19 i våra skolverksamheter. Alla skolor i Munkfors kommun har också tagit fram handlingsplaner som ska hjälpa till att skapa en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt i dessa tider.

Säker hämtning och lämning

Hämtning och lämning ska ske utomhus i största möjliga mån. Om det inte är möjligt lämna/hämta barn utomhus får vårdnadshavare göra detta endast utanför entrén. Knacka på fönstret, sms:a eller ring så möter personal upp.

Håll dig uppdaterad

Får vi ny information som berör dig som vårdnadshavare så kommer vi att hålla dig uppdaterad via Infomentor och vår webb munkfors.se. Tack för att du håller i och håller ut. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Region Värmland: information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19

Folkhälsomyndigheten: information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Munkfors kommuns webbsida för samlad information om covid-19

Munkerudsskolans handlingsplan för coronasäkrad verksamhet

14 januari klockan 15.00

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Denna vecka rapporterar regionen att vi snart kommer att märka effekterna av hur invånarna i länet har agerat under de gångna helgerna.

Vi befinner oss i ett kritiskt skede då många är tillbaka på arbetet eller i skolan samtidigt som vinterkylan nått Värmland. Torrare luft innebär ökad risk för spridning av luftvägsvirus och kylan gör som regel att vi vistas och träffas inomhus i större utsträckning.

Med anledning av detta är fortsatt följsamhet till de allmänna rekommendationerna av yttersta vikt.

Här kan du läsa Region Värmlands lägesbild för vecka 2

I Munkfors kommun rapporteras ett nytt fall. I nuläget finns dessa bland allmänheten och inte i våra verksamheter. Detta innebär inte att vi kan slappna av. Nu måste vi fortsätta hålla i och hålla ut.

Alkoholförbudet från klockan 20 förlängs

Förbudet att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till den 24 januari. Syftet med förbudet är att minska spridningen av coronaviruset.

Bakgrunden till beslutet är den fortsatt höga nivån av smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Att vistas på krogar, barer och restauranger kan vara förknippat med ökad risk för smittspridning.

Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

13 januari klockan 15.00

Viktig hälsning från vår kommunpolis

Polisen får samtal från äldre personer som berättar att de har blivit uppringda av människor som hävdat att de ska komma hem till dem och genomföra vaccinering av covid-19.
Var uppmärksam om du tar emot liknande samtal då det handlar om bedragare och anmäl det hela till polisen.
Information om hur och när du kan boka vaccinering i just din region finns på 1177.se.
12 januari klockan 15.30

Gun sitter i en rullstol medan Lena ger vaccinet i vänster arm.

Gun var först ut i Munkfors kommun att vaccineras mot covid-19.

Gun var först ut att vaccineras i Munkfors

Vaccineringen mot covid-19 har startat i Munkfors kommun. Gun Ekblom, 88, blev historisk när hon var först ut att bli vaccinerad av sjuksköterskan Lena Gillberg.

Det var en sprudlande glad och förväntansfull Gun som mötte kommunens vaccinationssköterskor när de kom till Björkdungens demensboende under tisdagsförmiddagen. Inom kort skulle hon gå till historien som den första personen att vaccineras mot covid-19 i Munkfors kommun.

– Det kändes inte ett dugg, sa Gun till sjuksköterskan Lena efter nålsticket.

Lena Gillberg är en av fyra sjuksköterskor som ansvarar för vaccinationen inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Innan vaccinationsstart har hon och hennes kollegor genomgått Region Värmlands digitala vaccinationsutbildning.

– Att få börja vaccinera våra vårdtagare i Munkfors kommun känns väldigt speciellt, säger Lena.

Sjuksköterskorna Lena Gillberg och Anna Torbrand stå bredvid varandra iklädda skyddsutrustning i form av visir, plastförkläde och munskydd

Sjuksköterskorna Lena Gillberg och Anna Torbrand är två av fyra sköterskor som ansvarar för vaccineringen i Munkfors kommun.

Eloge till medarbetare

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Malin Holm, har arbetat intensivt med att planera inför vaccineringen tillsammans med vaccinationssköterskorna. Att ge själva sprutan går fort, men det är förberedelserna innan själva sticket som har varit oerhört tidskrävande. Det är ett nytt vaccin som ska hanteras och logistiken har varit mycket omfattande.

– Nu är vi igång! Det är en historisk dag i vår kommun. Det har varit en tuff tid för våra äldre och medarbetare inom vård- och omsorg. Vaccinet är en ljusning och det känns så bra att vi nu kan börja skydda våra mest utsatta grupper, säger Malin.

Malin riktar också ett stort tack till Lena och hennes kollegor som har tagit ett stort ansvar i sina roller som vaccinsköterskor.

– Jag är riktigt stolt över engagemanget som jag har mött hos mina sjuksköterskor och övriga medarbetare. Det känns varmt i hjärtat när alla går samman och ställer upp för att vi tillsammans ska ta oss framåt i denna pandemi, säger Malin.

Malin Holm, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, sitter vid sitt skrivbord.

Malin Holm, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Vilka prioriteras först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Kommunen ansvarar endast för vaccinering av personer och personal som har koppling till kommunens verksamhet omsorg och stöd.

I den första fasen som började idag vaccineras:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare.
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet.

I nuläget är det svårt att säga hur länge vaccineringen kommer att pågå i fas ett, men från och med vecka två kommer vaccinering att ske löpande varje vecka av Lena Gillberg och hennes kollegor.

Fortsätt skydda dig och andra

Vaccinering mot covid-19 kommer att vara ett viktigt bidrag för att vi ska få en förutsägbar vardag igen. Restriktioner kommer ändå att kvarstå under en lång tid framåt. Vi får inte slappna av utan vi måste fortsätta ta ansvar och följa rekommendationerna.

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning. Följ utvecklingen och fortsätt att:

 • stanna hemma om du är sjuk
 • hålla avstånd till andra människor
 • tvätta händerna ofta.
10 januari klockan 15.00

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

8 januari klockan 16.00

Riksdagen säger ja till ny pandemilag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Lagen gör det möjligt att reglera fler verksamheter än idag. Till exempel kan man med hjälp av lagen stänga köpcentrum och gym. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Om regeringen med hjälp av den nya lagen stänger ner en verksamhet måste riksdagen inom en vecka pröva beslutet.

Länsstyrelserna och kommuner kan besluta om lokala åtgärder, till exempel att stänga en verksamhet. Det blir också möjligt införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster.

Regering och myndigheter kan med hjälp av den nya lagen besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter än tidigare. Till exempel gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik. Den nya lagen gör det också möjligt att begränsa antalet besökare och att ändra öppettider för att förhindra trängsel.

Regeringen får även fler möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. Det kan handla om hur stora sällskap som får samlas på allmän plats och förbud mot att vistas på en viss plats. Exempelvis badplatser, stadsparker eller liknande.

7 januari klockan 13.00

Munskydd i kollektivtrafiken från 7 januari

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken mellan klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget inte en bred användning av munskydd i samhället.

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer att ha munskydd i kollektivtrafiken. Rådet gäller från och med den 7 januari 2021 och riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

Den som reser med kollektivtrafik där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd på vardagar klockan 7–9 samt 16–18, då många människor vanligtvis reser.

Folkhälsomyndighetens nyhet om munskydd i kollektivtrafiken

Munskydd vid trängsel och vid flygresor

Det kan finnas andra situationer då munskydd har ett värde, exempelvis där det är svårt att undvika trängsel och nära kontakt under längre tid. När du reser kan det förekomma krav på munskydd, till exempel på flygplatser och ombord på flygplan.

Att använda munskydd

När du använder munskydd bör du ha ett munskydd av god kvalitet, det vill säga CE-märkt. Det är också viktigt att du använder det på rätt sätt.

Information om att använda munskydd (Folkhälsomyndigheten)

På marknaden finns olika skydd för mun och näsa. De skydd som har testats för att hålla en fastställd skyddsnivå är munskydd och andningsskydd. Regelverken för dessa olika produkter skiljer sig åt. På Läkemedelsverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller.

Munskydd räknas som medicintekniska produkter och ska ha en så kallad CE-kvalitetsmärkning. Förpackningen ska dessutom ha bruksanvisning med information på svenska.

Så funkar munskydd

 • Munskyddets syfte är att minska smittspridning från bäraren till omgivningen.
 • De ska alltid användas enligt medföljande bruksanvisning för att fungera på rätt sätt och ge rätt skydd.
 • Munskydd är oftast för engångsbruk och inte gjorda för att ta på och av flera gånger.
 • De är oftast blå-vita, veckade och fästs med öglor runt öronen.
 • Tvätta händerna noggrant innan och efter du hanterar munskyddet.
 • Dela inte munskydd med någon annan.

Andningsskydd

Ett andningsskydd är till för att skydda personen som har det på sig. Skydden har ett CE-märke med fyra siffror bredvid och är märkt FFP1, FFP2 eller FFP3. Andningsskydd räknas som personlig skyddsutrustning.

Ansiktsmask

Många EU-länder rekommenderar eller kräver en allmän användning av skydd som täcker näsa och mun. Masker som inte är CE-märkta som medicintekniska produkter eller personlig skyddsutrustning är vanligt förekommande. De är ofta gjorda av tyg eller syntetiska material, men kan också vara snarlika medicinska munskydd i pappersliknande material. De kan i vissa fall vara rekommenderade för allmän användning. Till skillnad från andra länder har Sverige inga specifika produktregler för denna typ av mask.

Ett komplement till övriga råd

Folkhälsomyndigheten anser att munskydd alltid måste ses som ett komplement till övriga åtgärder för att minska smittorisken. Det gäller att även följa övriga rekommendationer för att hindra smittspridning av covid-19:

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Ha en god handhygien.
 • Håll fysiskt avstånd både utomhus och inomhus.
5 januari klockan 15.00

Vecka två börjar kommunen vaccinera mot covid-19

Först ut är vårdtagare på kommunens särskilda boenden.

– Planeringen är i full gång för att vi ska skapa en trygg och säker vaccinering. Eftersom det är mycket logistik kring vaccineringen och hur den ska gå tillväga så har vi arbetat fram en detaljerad tidplan som ska skapa ordning och struktur. Vaccineringen kommer att utföras av kommunens sjuksköterskor som har gått en digital utbildning, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.

Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Munkfors kommun kommer att följa Folkhälsomyndighetens prioritetsordning som består av fyra faser:

Fas 1

Första fasen börjar vecka två i Munkfors kommun. I denna fas vaccineras:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare.
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet.

I nuläget är det svårt att säga hur länge vaccineringen kommer att pågå i fas ett, men från och med vecka två kommer vaccinering att ske löpande varje vecka.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

 • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer om prioriteringar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Just nu går det inte att boka tid för vaccinering mot covid-19. Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se 

Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19

Nationell plan för vaccinering mot covid-19 på krisinformation.se

Vanliga frågor och svar om vaccin mot covid-19 på krisinformation.se

4 januari klockan 14.30

I Munkfors kommun finns nu nio bekräftade fall i allmänheten enligt Region Värmlands veckostatistik. Det finns inga bekräftade fall i kommunens verksamheter. Vi fortsätter att provta både personal och vårdtagare när symtom föreligger.

Region Värmlands veckostatistik för vecka 53

Munkfors kommun börjar vaccinera vecka två

27 december 2020 började vaccineringen i Sverige mot covid-19. Alla landets regioner har nu fått leveranser av vaccindoser. I Munkfors kommun startar vaccinationen vecka två. Först ut är vårdtagare på kommunens särskilda boenden. Därefter vaccinerar vi vård- och omsorgstagare inom kommunal hemtjänst. Mer detaljerad information kommer att läggas ut här på webben under veckan.

Publicering: 2021-01-04 | Ändrat: 2021-09-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut