Hoppa till huvudinnehåll

Vision 2030 landar snart i din brevlåda

Alla som bor i Munkfors kommun kommer under vecka fyra att få ett alldeles eget exemplar av Vision 2030 i sin brevlåda. Ta gärna en stund och bläddra igenom foldern som beskriver hur våra invånare, föreningar och företag vill att framtidens Munkfors ska se ut. Kanske hittar du ett sätt att bidra?

Tillsammans med våra invånare, föreningar och företag har vi tagit fram Vision 2030, en gemensam strategi där vi har formulerat mål och framtidsdrömmar inom de fyra värdeområdena livskvalitet, tillgänglighet, munkforsandan och bäst på att vara små. Visionen är skriven utifrån ett framtidsperspektiv för att ge en bild av vad vi vill förverkliga i kommunen till år 2030.

Livskvalitet

En viktig del av visionen är att alla medborgare i Munkfors kommun ska känna stolthet över att bo i Munkfors-Ransäter. Goda möjligheter att hitta arbete, bra boende med både villor och lägenheter, varav vissa med älvnära läge, bidrar till trivseln. Livet i Munkfors-Ransäter ska präglas av trygghet, vänlighet, omtanke och livskvalitet för alla. Den kommunala omsorgen finns där när den behövs och våra barn och unga ges utbildning i skolor som är kända för elevfokus och hög kvalitet.

Tillgänglighet

Munkfors-Ransäter ligger i hjärtat Värmland med ett läge som gör att man härifrån når hela övriga länet inom rimlig tid. Likaså är det enkelt att ta sig hit. I närområdet finns två flygplatser, den ena med flera dagliga förbindelser med Stockholm, den andra med direktförbindelse ut i Europa. Busstrafiken är väl utbyggd vilket gör det enkelt att resa till och från Munkfors och att arbetspendla. Visionen är att det 2030 erbjuds ett nät av eldrivna minibussar som på ett miljövänligt sätt transporterar resenärer inom kommunen. Riksväg 62 är utbyggd till två plus en väg med 100 km/h som hastighetsgräns hela sträckan från Karlstad till Hagfors.

Munkforsandan

I Munkfors-Ransäter får man vara som man är. Här hjälper och värnar människor varandra. Inställningen är att inget är omöjligt – möjligen kan vissa saker ta lite längre tid. Munkforsandan innebär ett stort hjärta för andra människor och den förenar och stärker när vi ställs inför utmaningar. En annan del i Munkforsandan är Munkforshumorn som är vida känd. I Munkfors bjuder vi nämligen gärna på oss själva. Visionen är att Munkforsandan 2030 ska vara ett vedertaget begrepp som används när man i landet talar om Munkfors.

Bäst på att vara små

Munkfors är en liten kommun men antalet invånare ökar kontinuerligt fram till 2030. Litenheten ger medborgarna närhet till beslutsfattarna och goda möjligheter att vara med och påverka de kommunala besluten och de kommunala frågorna. Visionen är att medborgarna i Munkfors kommun på ett lättillgängligt sätt via digitala kanaler ska ges möjlighet att delta i medborgardialoger kring olika kommunala frågor. Kommunens ekonomi är god och fortsatt god ekonomisk hushållning är en ledstjärna nu och i framtiden. De kommunala verksamheterna kännetecknas av hög servicenivå och hög kvalitet. När det gäller övrigt utbud är visionen att såväl tätortens centrum som orten Ransäter är levande och utvecklas.

Hur ska visionen användas?

Visionen är vår ledstjärna och kompass som ska leda oss rätt, steg för steg, mot våra gemensamma mål. Vision 2030 tillhör oss alla. Alla kan bidra på sitt egna och unika sätt. Nyckeln till framgång är att vi måste göra det tillsammans. Vissa saker kan låta som självklarheter, men funderar du lite närmare på vad olika ord och tankar kan betyda just för dig kan visionen förhoppningsvis inspirera.

Ta del av Vision 2030 i sin helhet 

Publicering: 2020-01-20 | Ändrat: 2020-01-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut