Hoppa till huvudinnehåll

Vecka två börjar kommunen vaccinera mot covid-19

Först ut är vårdtagare på kommunens särskilda boenden.

– Planeringen är i full gång för att vi ska skapa en trygg och säker vaccinering. Eftersom det är mycket logistik kring vaccineringen och hur den ska gå tillväga så har vi arbetat fram en detaljerad tidplan som ska skapa ordning och struktur. Vaccineringen kommer att utföras av kommunens sjuksköterskor som har gått en digital utbildning, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas.

Vaccination är frivilligt och gratis för alla.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Munkfors kommun kommer att följa Folkhälsomyndighetens prioritetsordning som består av fyra faser:

Fas 1

Första fasen börjar vecka två i Munkfors kommun. I denna fas vaccineras:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare.
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet.

I nuläget är det svårt att säga hur länge vaccineringen kommer att pågå i fas ett, men från och med vecka två kommer vaccinering att ske löpande varje vecka.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer om prioriteringar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination mot covid-19 i Värmland

Just nu går det inte att boka tid för vaccinering mot covid-19. Det kommer mer information om vaccinationen och hur du gör för att få vaccinet på webbplatsen 1177.se, som är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se 

Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19

Nationell plan för vaccinering mot covid-19 på krisinformation.se

Vanliga frågor och svar om vaccin mot covid-19 på krisinformation.se

 

 

Publicering: 2021-01-05 | Ändrat: 2021-01-05
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se