Hoppa till huvudinnehåll

Kommunchef Jan-Olof Appel har ordet

Försöker du, precis som jag, att hitta en vanlig vardag i en mycket ovanlig och orolig tid? Ingenting är längre som det brukar vara. Saker ställs in och skjuts upp, både på jobbet och privat. Nyhetsflödet blir mörkare för varje dag. Att inte tappa fotfästet i kriser som denna är svårt. Oavsett vilken situation du befinner dig i så är det ett faktum: ingen kan leva idag utan att påverkas av coronaviruset.

Tillsammans står vi och samhället inför stora utmaningar där var och en av oss måste ta ansvar och hjälpas åt för att skydda de mest sårbara i samhället. Vi vet inte vad som kommer att hända, men vi vet vart vi befinner oss just nu. Vi kan också försöka förutspå hur coronavirusets framfart kan påverka oss i Munkfors kommun och den samhällsviktiga verksamhet som vi bedriver 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Trots att det stormar omkring oss så har vi ett viktigt uppdrag – att ge service, trygghet och omvårdnad till våra invånare.

Läget just nu

Verksamheten för omsorg och stöd för daglig statistik över förkylningssymtom hos våra äldre. Medicinskt ansvarig sjuksköterska rapporterar in siffrorna till smittskydd tre gånger per vecka för att få en god överblick av hur situationen ser ut i vår kommun. För tillfället förekommer lättare övre luftvägssymtom hos några av våra vårdtagare. Utifrån de symtom som förekommer följer vi Folkhälsomyndighetens och smittskydds riktlinjer och rutiner.

Vi har också ett bortfall av personal som är hemma från jobbet med övre luftvägssymtom såsom snuva, hosta eller ont i halsen. Fortsätter bortfallet av personal kan vi behöva ta till åtgärder som vi inte är vana vid. För mig är det viktigt att du får ta del av hur jag och kommunens ledningsgrupp tänker om detta skulle komma att bli aktuellt.

Prioriteringsordning

Prioriteringar inom omsorg och stöd kan komma att förändras i takt med coronavirusets spridning. Vid en allmän spridning av coronaviruset kan verksamheten för omsorg och stöd komma att beröras i dubbel bemärkelse. Delar av personalen kan komma att bli sjuka samtidigt som behovet av insatser kan förväntas öka. Även om all tillgänglig extrapersonal kallas in och resurser fördelas om kan det komma att uppstå situationer som kräver omprioriteringar för att kunna säkerställa de behov som ovillkorligen måste tillgodoses.

Vi kommer då att arbeta utifrån följande prioriteringsordning:

1. Omfördelning av personal
I nuvarande situation med snabb smittspridning av covid-19 är frågan om att säkra bemanning i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra har högtryck. Arbetsledningen behöver då att ta snabba beslut att exempelvis beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap.

2. Övertid och mertid
Som arbetsgivare har vi möjlighet att utöver ordinarie arbetstid besluta om extra övertid och mertid för vår personal när det gäller extraordinära händelser.

3. Insatser
Har vi genomfört åtgärd ett och två så kan vi behöva att prioritera bland de insatser som vi gör hos vårdtagaren. Insatser kan även bli fördröjda och i värsta fall kan de utebli om de inte är absolut nödvändiga. Basala behov i form av hygien, mat och läkemedel/smärtlindring ska alltid säkerställas.

Vi är restriktiva med besök

Vi värnar om våra vårdtagare och medarbetare. Anhöriga med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå från besök på kommunens boenden. Om besök är nödvändigt ska det ske inne på vårdtagarens rum. Kontakta personalen innan besöket.

Tillsammans hjälps vi åt
Till sist så vill jag dela med mig av enkla åtgärder som har stor effekt på smittspridningen av coronaviruset. Du har säkert läst om det tusentals gånger, men det räddar liv.

  • Är du frisk ska du gå till jobbet – du behövs.
  • Är du sjuk och har symtom som snuva, hosta, feber och allmän sjukdomskänsla ska du stanna hemma, även vid lindriga symtom. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du har blivit frisk.
  • Stor hänsyn ska tas till basala hygienrutiner.
  • Håll dig uppdaterad om myndigheternas rekommendationer. På munkfors.se och Folkhälsomyndighetens webbplats finns mycket information som uppdateras efter hand

Och du, vi kommer att få en vardag även i kristider som denna. När vi ser tillbaka på denna tid så är jag helt säker på att vi kommer uppskatta vår ”vanliga” vardag mycket mer.

Ta hand om dig och varandra.

Jan-Olof Appel
Kommunchef

Publicering: 2020-03-25 | Ändrat: 2023-07-06
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut