Hoppa till huvudinnehåll

Ny anslutningsavgift till Munkfors stadsnät

Kommunstyrelsen har tagit beslut om ändrad anslutningsavgift till stadsnätet.

Munkfors kommun har tagit emot flera önskemål om efteranslutningar av fiber i redan utbyggda områden, i glesbebyggda ytterområden samt till fritidshus. Att efteransluta enstaka fastigheter som är spridda över hela kommunen är betydligt dyrare än när vi gjorde en samlad utbyggnad.

Post och Telestyrelsens kommande utlysning av stöd för utbyggnad till fastigheter långt ut i glesbygden förväntas enligt information från Region Värmland att ställa krav  på att anslutningsavgiften är minst 20 000 kronor och högst 40 000 kronor. Med nedanstående förslag är vi också förberedda för att söka det stödet när utlysningen kommer.

Ny taxa, exklusive moms, som föreslås gälla från och med 2020-07-01:

Villa: höjs från 12 000 kronor till 16 000 kronor
Flerbostadshus: höjs från 15 000 kronor till 16 000 kronor
Företag eller förening: höjs från 15 000 kronor till 16 000 kronor

Du kan läsa beslutet i sin helhet här

Publicering: 2020-06-18 | Ändrat: 2020-06-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut