Hoppa till huvudinnehåll

Munkfors kommun certifieras för palliativ vård

Munkfors kommuns äldreomsorg kommer nu att inleda arbetet med en certifiering av palliativ vård. Detta tack vare initiativ från medarbetaren Anna-Karin Byström.

När bot inte längre är möjlig, då övergår den kurativa (botande) vården till palliativ (lindrande) vård, för att uppnå god symtomkontroll och livskvalité. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för vårdtagare och närstående. Detta genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.

God palliativ vård, är en rättighet för alla oavsett, diagnos, ålder eller var man vårdas. Inom äldreomsorgen idag möter personalen ofta vårdtagare som är multisjuka och i ett tidigt eller sent palliativt skede. Palliativ vård ska vara likvärdig oavsett av diagnos, ålder eller var man vårdas, den ska ge högsta möjliga livskvalitet och välbefinnande för både vårdtagare och dess närstående. För den som är livets slutskede är det oerhört värdefullt att oavsett vilken vårdpersonal som kommer, så har de god kunskap i palliativ vård.

Certifiering inom palliativ vård

Hösten 2019 läste Anna-Karin Byström, undersköterska i hemvårdens nattpatrull, i ett av Betaniastiftelsens nyhetsbrev att de tillsammans med Bräcke diakoni skulle ta fram en certifiering för god palliativ vård.

– Detta gjorde mig nyfiken, jag kontaktade de ansvariga för att få veta lite mer och insåg direkt att det här även var något för Munkfors kommuns äldreomsorg. Eftersom vi redan 1994 tog fram riktlinjer för kommunens palliativa vård och två år senare hade bildat ett palliativt omvårdnadsteam, så blev min tanke, varför inte vara med tidigt även här?

Anna-Karin bestämde sig att gå via politiken och skrev därför en motion hösten 2019 om certifiering av palliativ vård i Munkfors kommuns äldreomsorg. Motionen fick bifall i kommunfullmäktige juni 2020 vilket innebär att äldreomsorgens palliativa vård kommer att kvalitetssäkras genom certifiering. Certifieringen är en god investering, en kompetenshöjning och en kvalitetssäkring för kommunens äldreomsorg.

– 2020 drabbades världen av en pandemi som medfört viss försening, vilket innebär att själva certifieringen inte kan ske förrän hösten 2021. Men vi startar arbetet under hösten 2020, med att genomföra webbutbildningen Palliation ABC. Hemtjänsten blir först ut, därefter fortsätter vi under 2021 med kommunens särskilda boenden, Björkbacken och Björkdungen, säger Anna-Karin som är nyckelpersonen inom utbildningen.

Även chefer och legitimerad personal ska genomföra webbutbildningen, syftet är att chefer och vårdpersonal ska ha samma grundläggande kompetens. Vidare ska 1-2 palliativa ombud utbildas/enhet, innan vi planeras vara klara för certifiering hösten 2021.

Publicering: 2020-11-03 | Ändrat: 2020-11-03
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut