Hoppa till huvudinnehåll

Detta händer med Far Inn 62-byggnaden

Vi arbetar för att Far Inn Utvecklingscenter framledes kommer bli en viktig och trivsam träffpunkt i Munkfors kommun. Inom kort kommer första etappen av ombyggnationen av Far Inn 62 att starta.

I den första etappen av byggnationerna kommer toaletten som idag finns på insidan, istället att kunna nås från utsidan av byggnaden och kommer att betraktas som offentlig wc. Därmed blir också tillgängligheten en helt annan än idag.

Ytterligare kommer en del av utrymmet i markplan byggas om för att bereda plats för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Etapp 1 beräknas vara klar i maj månad och är en av delarna i processen för att skapa Far Inn Utvecklingscenter.

För bussresenärer

I och med ombyggnationen av påstigningsplatserna för bussresenärer erbjuder Värmlandstrafik numera, i likhet med övriga orters hållplatser, väderskydd till resenärer utomhus istället för väntsal inomhus. De digitala informationsskyltarna för busstiderna är ett uppskattat inslag som också tillkommit.

Innan byggnationen påbörjas av Far Inn, kan resenärer givetvis nyttja den tidigare vänthallen som nås genom norra sidans entrédörr och har öppet oregelbundna tider då personal finns på plats i byggnaden.

Publicering: 2024-01-29 | Ändrat: 2024-01-29
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut