Hoppa till huvudinnehåll
Flera medarbetare på Björkdungen håller inte med om den bild som ges av Björkdungens demensboende. Bild från vänster: Lena Gillberg, legitimerad sjuksköterska, Annchristin Håkansson, undersköterska, Lena Falck, silviaundersköterska, Pia Falk, undersköterska, Aulikki Salama, undersköterska och Moa Persson, undersköterska

Dementerar rykten om brister på demensboende

Torsdag 28 maj publicerades en artikel i VF om den rådande situationen gällande covid-19 på Björkdungens demensboende. I artikeln finns det missvisande uppgifter som kommunens ledningsgrupp vill bemöta tillsammans med flera medarbetare som arbetar på Björkdungen.

Artikeln som publicerades under gårdagen har väckt starka reaktioner, främst bland flera av Björkdungens medarbetare som inte känner igen sig i den bild som beskrivs. Munkfors kommun har därför valt att kommentera innehållet och möta de påståenden som uttrycks.  I artikeln beskriver flera medarbetare på Björkdungen att vårdtagare har mist sin rätt till läkarkontakt, att de får minimal smärtlindring, att de får dö själva på sina rum och att skyddsutrustning saknas. Allvarliga och felaktiga påståenden som behöver bemötas.

”Vårdtagarna har mist sin rätt till läkarkontakt”

Varannan måndag gör patientansvarig läkare hembesök på Björkdungen. Finns det behov av specifik läkarkontakt däremellan tar sköterskan kontakt med läkaren via telefon. Alla kontakter och insatser journalförs, både av läkare och sköterska.

”Vårdtagarna får minimal smärtlindring”

Patientansvarig läkare på Björkdungen ger ordination om vilken smärtlindring som ska ges av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Är en vårdtagare i livets slutskede finns en medicinsk handlingsplan där det finns ordinerade läkemedel att tillgå vid behov. Upplever omvårdnadspersonalen att det finns ett behov av smärtlindring kontaktar man sjuksköterskan som är i tjänst.

– Jag som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har daglig kontakt med patientansvarig läkare via telefon och SMS. Ibland dygnet runt. När hon inte är på plats har vi underbara doktorer på vårdcentralen som är till vår hjälp. Alla som behöver får medicin, säger Lena Gillberg, legitimerad sjuksköterska.

”Vårdtagarna får dö på sina rum själva”

Det finns ingen som lämnas att dö ensam på sitt rum. I nuläget finns det inga belägg för att någon vårdtagare har avlidit ensam på sitt rum. Däremot kan den mänskliga faktorn vara en förklaring om någon somnat in utan att personal varit närvarande just där och då.

”Brister i skyddsutrustningen”

Ett påstående som återkommer i artikeln är att det saknas skyddsutrustning och att den som finns har brister. I Munkfors kommun finns all skyddsutrustning som krävs för att skydda medarbetare och vårdtagare för smittspridning. Utrustningen i form av visir och munskydd kommer bland annat från Socialstyrelsen och är godkänd av Arbetsmiljöverket.

Skyddsutrustningen inventeras varje vecka för att vi ska vara säkra på att vi har den utrustning som behövs för att kunna bedriva patientsäker vård. Siffrorna redovisas till Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Finns det behov av ytterligare material kan vi göra en hemställan till Socialstyrelsen.

– Jag står inte bakom detta. Vi har skyddsutrustning som är godkänd. Vi har haft bra möten med Smittskydd Värmland och de har bekräftat att vi har allt som behövs, och det känner jag mig jättetrygg med, säger silviaundersköterska Lena Falck.

”Smittan härleds till brister i skyddsutrustningen”

I artikeln hävdar man också att smittan kan härledas till brister i skyddsutrustningen. Det finns en allmän smittspridning i samhället så är det svårt att säga var, när och hur man har blivit smittad. I nuläget är det fler medarbetare än vårdtagare som är smittade. En förklaring enligt Smittskydd Värmland, som också har påvisats i andra regioner, kan vara att man som medarbetare är fullt fokuserad på att förhindra smitta mellan sig själv och vårdtagarna att man frångår rutinerna kollegor emellan.

– Används skyddsutrustningen på rätt sätt i de situationer där det verkligen behövs i kombination med den basala handhygienen så ska man som medarbetare och vårdtagare vara skyddad och inte föra smittan vidare, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vad gör vi nu och framöver?

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har daglig kontakt med Smittskydd Värmland om det rådande läget. Alla medarbetare inom hemtjänst, LSS och särskilda boenden har deltagit i möten med Smittskydd Värmland där man har gått igenom rutiner för städning, hantering av skyddsutrustning samt basal handhygien. Under mötena har man också fått möjlighet att ställa eventuella frågor.

– I kampen mot covid-19 spelar den kommunala vård- och omsorgspersonalen en mycket central roll. Det är de som vårdar, tröstar och tar hand om våra äldre och riskgrupper i en vardag som är upp och ned. Det har varit tufft under en längre period och det är slitsamt för personalen. Vi har ett otroligt stort förtroende för våra medarbetare och det arbete som de utför, säger Jan-Olof Appel, kommunchef.

 

Publicering: 2020-05-29 | Ändrat: 2020-05-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut