Munkfors kommun upplåter platser för torghandel på Smedsgatan, mellan torget och kommunhuset. Under tiden för pågående torghandel är gatan är avstängd. På dessa försäljningsplatser finns fasta men även tillfälliga saluplatser. En plats är …