Logotyp

Utbildning och barnomsorg – FAQ

Publicering: 2018-03-27

Vad är det för läsårstider och när infaller loven?

https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/grundskolor/lasarstider/

Hur söker man ledigt för elev i grundskolan?

I blankettportalen finner du ledighetsansökan för elev.

Hur söker man barnomsorg?

Ansökan om förskoleplats görs via blankett som hämtas från Munkfors kommuns hemsida, i kontaktcenter eller beställs hos handläggare.

Är platsen gratis när jag lämnar mitt barn 15 timmar per vecka?

Alla 3-, 4- och 5-åringar har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift. För barn med större omsorgsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 37,5  procent. Ordinarie taxa gäller under juni, juli och augusti.

Måste man betala under inskolningstiden, semester, när vårt barn är sjukt?

Ja, man betalar avgift 12 månader per år.

Är mitt barn försäkrat?

https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/olycksfallforsakring/

 Vad gäller för skolskjuts?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/kollektivtrafik/skolskjuts/

 Var finner jag grundskolans matsedel?

https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/maltidsverksamhet/aktuell-skolmatsedel/

Hur söker jag till vuxenutbildningen?

https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/utbildning-for-vuxna/

Hur ansöker jag till SFI?

I blankettportalen finner du ansökningsblankett till SFI.

https://www.munkfors.se/utbildning-och-barnomsorg/skolor-och-utbildning/utbildning-for-vuxna/svenska-for-invandrare/

 Var finns fritidsgården och hur är öppet-tiderna?

https://www.munkfors.se/uppleva-och-gora/fritidochidrott/fritidsgard-pa-forsnasskolan/