Logotyp

Utbildning och barnomsorg – FAQ

Publicering: 2018-03-27

Förskola och fritidshem

Hur söker man barnomsorg?

Ansöker om förskoleplats gör du via blanketten ”Ansökan plats på förskola” som du kan hämta i vårt blankettarkiv här på webbsidan (under rubriken Förskola och fritidshem), i kontaktcenter eller beställa hos handläggare via telefon 0563-541000.

Är platsen gratis när jag lämnar mitt barn 15 timmar per vecka?

Alla 3-, 4- och 5-åringar har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift.
För barn med större omsorgsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 37,5  procent. Ordinarie taxa gäller under juni, juli och augusti.

Måste man betala under inskolningstiden, semester eller när vårt barn är sjukt?

Ja, du ska betala för platsen på förskolan 12 månader per år.

Grundskola

Vad är det för läsårstider och när infaller loven?

För att ta reda på när skolan börjar och slutar samt när loven är kan du besöka vår webbsida ”Läsårstider”.

Hur söker man ledigt för elev i grundskolan?

I vårt blankettarkiv, under rubriken Skola och Utbildning, finner du blanketten  ”Ledighetsansökan för elev”.

Är mitt barn försäkrat?

Ja, kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever. Du kan läsa mera på vår webbsida ”Olycksfallsförsäkring”.

 Vad gäller för skolskjuts?

Endast elever i obligatoriska skolan och gymnasiesärskolan kan ha rätt till gratis skolskjuts. Barn på förskola har inte rätt till skolskjuts.
Du kan läsa mer om vad som gäller för skolskuts på vår webbsida ”Skolskjuts”.

 Var finner jag grundskolans matsedel?

Du hittar aktuell matsedel för skolan på vår webbsida ”Matsedel skolan”. Du kan även hitta aktuell matsedel i appen ”din skolmat” som du kan ladda ner kostnadsfritt till din mobiltelefon eller surfplatta.

 Var finns fritidsgården och hur är öppettiderna?

Fritidsgården är belägen i källaren på Forsnässkolan.
Öppettiderna varierar men du hittar samtliga öppettider på vår webbsida ”Fritidsgården”.

Vuxenutbildning

Hur söker jag till vuxenutbildningen?

Du hittar ansökningsblankett/e-tjänst på respektive skola/kommuns webbplats. Ansökan lämnar du direkt till skolan men du ska lämna in en kopia på ansökan till Munkfors kommuns studie- och yrkesvägledare. Du kan läsa mera på vår webbsida ”Kommunal vuxenutbildning (komvux)”.

Hur ansöker jag till SFI?

I vårt blankettarkiv, under rubriken Skola och utbildning, finner du blanketten ”Ansökan om SFI” som du fyller i och därefter lämnar in till kommunen. Du kan läsa mer om SFI på vår webbsida ”Svenska för invandrare (SFI)”.