Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Kontakt

Petra Karlsson, ekonom och ansvarig för försäkringar
Telefon: 0563-54 12 08
Mail: petra.karlsson@munkfors.se

Björn Fogelberg, ekonomichef
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-01-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se