Olycksfallsförsäkring

Munkfors kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar samt andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Olycksfallsförsäkringen som Munkfors kommun har tecknat gäller för olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen som kommunen tecknat gäller dock inte för sjukdom.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Ekonom och ansvarig för försäkringar

Petra Karlsson
Telefon: 0563-54 12 08
E-post: petra.karlsson@munkfors.se

Ekonomichef

Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
E-post: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2022-01-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se