Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar samt andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen som kommunen tecknat gäller dock inte för sjukdom.

Kontakt

Petra Karlsson, ekonom och ansvarig för försäkringar
Telefon: 0563-54 12 08
Mail: petra.karlsson@munkfors.se

Björn Fogelberg, ekonomichef
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-06-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se