Logotyp

Kris och säkerhet

Publicering: 2015-11-26

Vid en krissituation kommer Munkfors kommun att kommunicera ut vad som har hänt och hur man som medborgare kan agera, via vår webbplats. För att nå så många som möjligt kommer vi även att kommunicera via facebook. Pressmeddelande kommer att skickas ut och dagspress samt radio brukar vara hjälpsamma att sprida detta vidare till allmänheten.

Digital informationsskärm

Vid den södra infarten till Munkfors finns en digital informationsskärm. Även där kommer man att kunna finna information vid en eventuell kris.

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Munkfors kommun ingår som en del i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Tillsammans med Forshaga, Grums, Karlstads, Kils och Hammarö kommun arbetar vi för att förebygga kriser och olyckor.