Logotyp

Ansöka om förskoleplats

Publicering: 2016-01-08

Förskolan erbjuder barnen en verksamhet som bygger på omsorg, lärande och utveckling. Verksamheten utgår från barnens lust och nyfikenhet och behov av att utforska sin tillvaro vilket gör att leken har en stor betydelse.

Rätt till förskola har:

Hur lång tid tar det innan man får en förskoleplats?

Munkfors kommun strävar efter att behandla din ansökan skyndsamt. Handläggningstiden varierar men inom max fyra månader ska du ha fått ett besked. Du bör därför ansöka om plats i förskola minst fyra månader innan önskat placeringsdatum.

Vem har rätt till förtur?

Enligt skollagen ges förtur till förskoleplats enligt följande:

Hur går jag till väga med ansökan om mitt barn har speciella behov?

Ta kontakt med förskolechefen/arbetslaget. Tillsammans diskuterar ni hur verksamheten ska utformas för att ditt barn ska få det stöd/stödinsatser som behövs.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Kontakt

Du når våra handläggare via kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00