Logotyp

Ansök om barnomsorg

Publicering: 2016-01-08

I förskolan erbjuds barnen en verksamhet som bygger på omsorg, lärande och utveckling. Verksamheten utgår från barnens lust och nyfikenhet och behov av att utforska sin tillvaro vilket gör att leken har en stor betydelse.

Rätt till förskola har:

Hur lång tid tar det innan man får en förskoleplats?

Munkfors kommun strävar efter att behandla din ansökan skyndsamt. Handläggningstiden varierar men inom max fyra månader ska du ha fått ett besked.

Vem har rätt till förtur?

Enligt skollagen ges förtur till förskoleplats enligt följande:

Hur går jag till väga med ansökan om mitt barn har speciella behov?

Förskolechefen kontaktas och förskolechefen/arbetslaget bedömer hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver samt följer upp om stödinsatserna är ändamålsenliga.

Ansökan

Ansökan om plats i förskola bör göras fyra månader innan önskat placeringsdatum. Ansökan görs via blankett som hämtas från Munkfors kommuns hemsida eller beställs hos handläggare via kommunens växel, 0563-54 10 00.