Logotyp

Omsorg och hjälp – FAQ

Publicering: 2018-03-27

Var vänder jag mig om jag har frågor om rehab/hjälpmedel?

https://www.munkfors.se/omsorg-och-hjalp/aldreomsorg/hjalp-i-hemmet/hjalpmedel/

 Hur går det till om en person är i behov av att söka hemtjänstinsatser?

Man kontaktar biståndshandläggaren genom kontaktcenter, telefon 0563-54 10 00. 

Jag har behov av försörjningsstöd. Var vänder jag mig?

https://www.munkfors.se/omsorg-och-hjalp/individ-och-familjeomsorg/forsorjningsstod/

Jag har problem med min ekonomi, kan jag få hjälp?

Ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare via kontaktcenter: 0563- 54 10 00.

 Vad är fixarservice?

https://www.munkfors.se/omsorg-och-hjalp/aldreomsorg/hjalp-i-hemmet/fixarservice/

 Hur gör jag för att beställa färdtjänst och riksfärdtjänst?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/kollektivtrafik/fardtjanst/

 Hur går jag tillväga om jag vill söka parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad finner du under blanketter Trafik/parkering. http://www.forshaga.se/trafikochresor/trafikochgator/parkering/parkeringstillstand.4.18f59cc7120c5a2856b800015723.html

Om jag är intresserad av ett uppdrag som kontaktperson eller stödfamilj, var vänder jag mig?

Vänd dig till kommunens kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00.