Logotyp

Frågor och svar: omsorg och hjälp

Publicering: 2018-03-27

Äldreomsorg

Vart vänder jag mig med frågor om rehab/hjälpmedel?

Då kan du kontakta en biståndshandläggare på telefon 0563-541000. Biståndshandläggarna har telefontid 08.30-09.30 måndag-fredag.

Du kan läsa mer om rehab/hjälpmedel på våra webbsidor om "Hjälp i hemmet". 

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du kontaktar biståndshandläggaren via vårt kontaktcenter på telefon: 0563-54 10 00.

Det går även bra att skicka in blanketten "Ansökan om stödinsatser enligt SoL" till kommunen.

Ansökningsblankett: Ansökan om stödinsatser enligt SoL (pdf, 221 kB)

Vad är fixarservice?

Fixarservice är en del av Arbetsmarknadsenheten i Munkfors kommun som kan hjälpa dig som är över 70 år med enklare insatser i ditt hem som till exempel byte av proppar, gardiner m.m.

Du kan läsa mer på vår webbsida "Fixarservice".

Hur beställer jag färdtjänst eller riksfärdstjänst?

Färdtjänst kan bara bli beviljat efter en individuell prövning. Det är Värmlandstrafik som genomför prövningen.

På vår webbsida "Färdtjänst" kan du hitta information om vad som gäller.

Ekonomisk hjälp

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Då ska du ta kontakt med kommunens individ- och familjeomsorg. Handläggarna för ekonomiskt bistånd har telefontid 09.00-10.00 måndag-fredag och du når dem via kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00.

På vår webbsida "Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)" kan du läsa mer och även hitta länk till vår e-tjänst.

Jag har problem med min ekonomi. Kan jag få hjälp av kommunen?

Ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare via kontaktcenter: 0563- 54 10 00.

Övrigt inom omsorg och stöd

Hur ansöker jag om parkeringstillstånd för rörelsehindrad?
Om jag är intresserad av ett uppdrag som kontaktperson eller stödfamilj, var vänder jag mig?

Vänd dig till kommunens kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00 och fråga efter enhetschefen för LSS eller enhetschefen för individ- och familjeomsorgen.