Logotyp

Omsorg och hjälp – FAQ

Publicering: 2018-03-27

Var vänder jag mig om jag har frågor om rehab/hjälpmedel?

Då kan du kontakta en biståndshandläggare på telefon 0563-541000. Biståndshandläggarna har telefontid 08.30-09.30 måndag-fredag.
Du kan läsa mer om rehab/hjälpmedel på våra webbsidor om ”Hjälp i hemmet”. 

Hur går det till om en person är i behov av att söka hemtjänstinsatser?

Du kontaktar biståndshandläggaren via vårt kontaktcenter på telefon 0563-541000. Det går även bra att skicka in blanketten ”ansökan om stödinsatser enligt SoL” till kommunen.

Jag har behov av försörjningsstöd. Var vänder jag mig?

Då ska du ta kontakt med kommunens individ- och familjeomsorg. Handläggarna för ekonomiskt bistånd har telefontid 09.00-10.00 måndag-fredag och du når dem via kontaktcenter på telefon 0563-541000. På vår webbsida ”Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)” kan du läsa mer och även hitta länk till vår e-tjänst.

Jag har problem med min ekonomi, kan jag få hjälp?

Ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare via kontaktcenter: 0563- 54 10 00.

 Vad är fixarservice?

Fixarservice är en del av Arbetsmarknadsenheten i Munkfors kommun som kan hjälpa dig som är över 70 år med enklare insatser i ditt hem som till exempel byte av proppar, gardiner m.m. Du kan läsa mer på vår webbsida ”Fixarservice”.

Hur gör jag för att beställa färdtjänst och riksfärdtjänst?

Färdtjänst kan bara bli beviljat efter en individuell prövning. Det är Värmlandstrafik som genomför prövningen. På vår webbsida ”Färdtjänst” kan du bland annat hitta information om vad som gäller.

 Hur går jag tillväga om jag vill söka parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Du ansöker enklast genom att fylla i vår e-tjänst.

Om jag är intresserad av ett uppdrag som kontaktperson eller stödfamilj, var vänder jag mig?

Vänd dig till kommunens kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00 och fråga efter enhetschefen för LSS eller Individ- och familjeomsorgen.