Logotyp

Munkforsbostäder AB

Publicering: 2016-01-07

Munkfors kommuns äger 100 % av Munkforsbostäder AB och driver bostadsförmedlingen helt utan enskilt vinstintresse.
Munkforsbostäder har tillhandahållit bostäder med hyresrätt i kommunen sedan 1967. Verksamheten bygger på en allmännyttig grund och långsiktiga affärsmässiga principer.

Lediga lägenheter

Munkforsbostäder har lediga lägenheter publicerade både här på munkfors.se och på webbplatsen bovision.se men du kan också kontakta Munkfordbostäder AB för mer detaljerade uppgifter om våra lediga lägenheter.

Munkforsbostäder AB verksamhet

Munkforsbostäder AB ska utifrån en långsiktigt hållbar ekonomi förmedla attraktiva och tillgängliga samt trygga bostäder som bidrar till nöjda hyresgäster och en positiv utveckling för kommunen. Verksamheten ska präglas av ett samhällsansvar vilket innebär ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Verksamheten ska bedrivas med inriktning att minska miljöbelastningen.
Energieffektivisering och minskad vattenförbrukning samt sortering av avfall är viktiga delar i detta arbete. Insatser på de områdena bidrar också till en långsiktigt god ekonomi och Munkforsbostäder verkar därför för en ökad miljömedvetenhet bland hyresgästerna. Bostädernas utformning och standard samt servicenivå ska utvecklas utifrån efterfrågan och ekonomiska förutsättningar.

Lämna synpunkter och önskemål

Vi tar gärna emot synpunkter och önskemål från våra hyresgäster för att skapa en bra boendemiljö.
Vi vill också gärna att våra hyresgäster är delaktiga i arbetet med att skapa en god boendemiljö.
I några av våra områden ansvarar hyresgästerna för en del yttre skötsel som till exempel klippning av gräsmattor.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Bovärd

Sölvie Andersson
Telefon: 0563-54 10 18
E-post: solvie.andersson@munkfors.se

Jourtelefon

Telefon: 070-662 23 11
Securitas störningsjour: 0771-50 60 91

VD Munkforsbostäder

Björn Fogelberg
E-post: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Besöksadress

Smedsgatan 16
684 21 Munkfors
Besökstider: 10:00-12:00 måndag till fredag

Postadress

Box 13
684 21 Munkfors
E-post: munkforsbostader@munkfors.se