Logotyp

Våld och hot

Publicering: 2024-01-18

Ingen ska behöva vara utsatt för hot, våld, hedersrelaterat våld eller kränkningar varken i hemmet, jobbet eller det offentliga rummet.

Socialtjänsten kan ge stöd till dig som utsatt för våld. Stödet anpassas till varje person. Det kan till exempel handla om att få någon att prata med, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen eller hjälp att komma ifrån den eller de som utövar våldet.

Vad är våld?

Psykiskt våld – Psykiskt våld inkluderar hot, verbala kränkningar, isolering och emotionell utpressning. Det kan vara hot om att ta sitt liv om den andra personen lämnar eller att avslöja privata hemligheter. Psykiskt våld kan också innebära ignorering, nedsättande eller förödmjukande beteende.

Fysiskt våld – Fysiskt våld är varje handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Det kan vara att knuffas, hålla fast, låsa in någon, dra i håret, bita, örfila eller skaka någon. Det kan också vara att slå på kroppsdelar som inte lämnar synliga spår eller på könsorganen.

Sexuellt våld – Sexuellt våld är inte bara våldtäkt utan också att tvinga någon att titta på porr eller onanera. Det kan också vara att tvinga någon till sex efter misshandel eller andra sexuella handlingar som orsakar smärta eller känns onaturliga.

Ekonomiskt våld – Ekonomiskt våld innebär att en person kontrollerar den andras ekonomi. Det kan vara att inte tillåta den andra personen att ha egna pengar eller att tvinga den att stå för lån och abonnemang.

Materiellt våld – Materiellt våld är att förstöra saker som har stor betydelse för den utsatta personen. Det kan vara att kasta saker, slå i dörrar eller väggar eller förstöra något på ett skrämmande sätt.

Latent våld – Latent våld innebär att hotet om våld alltid finns där. Den som utsatts för våld lever i ständig rädsla och anpassar sitt beteende för att undvika nytt våld.